Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca dla usprawnienia połączenia kolejowego pomiędzy Małopolską i Śląskiem

Transport
31 marca 2021
Województwo Małopolskie, Województwo Śląskie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka będą ściśle współpracować przy realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 97 z Żywca do Suchej Beskidzkiej. List intencyjny w tej sprawie uroczyście podpisali: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki, Członek Zarządu Stowarzyszenia i Antoni Szlagor - Burmistrz Miasta Żywiec, Członek Zarządu Stowarzyszenia. W wydarzeniu wzięli również udział liczni przedstawiciele samorządów lokalnych.

Podpisanie listu intencyjnego ma usprawnić współpracę przy realizacji projektu rewitalizacji odcinka linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec o długości ponad 35 km, obejmującego miejscowości powiatu suskiego (woj. małopolskie): Sucha Beskidzka, Stryszawa, Lachowice, Kurów i Hucisko oraz powiatu żywieckiego (woj. śląskie): Pewel Wielka, Jeleśnia, Pewel Mała, Świnna i Żywiec. Projekt został zgłoszony do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku i został zakwalifikowany do II etapu programu. Kolejnym etapem jest opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla tego projektu.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 to bardzo ważna inwestycja zarówno dla Małopolski, jak i dla Śląska. Ma ona kluczowe znaczenie dla rozwoju obu województw oraz integracji Zachodniej Małopolski
z Żywiecczyzną. Zyskają na niej nie tylko mieszkańcy, ale także turyści odwiedzający oba regiony. Z uwagi na przebieg linii, wspólnie z samorządem województwa śląskiego oraz samorządami lokalnymi reprezentowanymi przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka postanowiliśmy o skoordynowaniu działań i współpracy podczas realizacji projektu, czego efektem jest podpisanie listu intencyjnego

– wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

Jak zaznacza wicemarszałek Łukasz Smółka, projekt jest koordynowany przez Województwo Małopolskie.

Nasza współpraca ma na celu usprawnienie połączeń kolejowych pomiędzy Województwem Małopolskim i Województwem Śląskim i docelowo uruchomienie regularnych połączeń łączących Małopolskę i Śląsk linią kolejową nr 97. To niezwykle istotne przedsięwzięcie, które rozwinie infrastrukturę transportową i pozwoli obu regionom jeszcze lepiej wykorzystywać swój potencjał

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przypomnijmy, że rok 2021 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Kolei (ERK2021). Jest to jeden z elementów wdrażanego w Unii Europejskiej założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem ERK2021 jest zachęcenie do podejmowania przez państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne wysiłków na rzecz zwiększenia udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego.

Działania związane z modernizacją odcinka linii kolejowej nr 97 doskonale wpisują się w cele określone w ramach Europejskiego Roku Kolei. Realizacja tego projektu pozwoli znacząco usprawnić komunikację i skrócić czas podróży z Żywca do Suchej Beskidzkiej, Krakowa, czy Zakopanego, co z pewnością przełoży się na zwiększenie zainteresowania podróżnych tą formą transportu. Będzie to również kolejny krok
w kierunku upowszechniania mobilności przyjaznej środowisku

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM