Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nowy rurociąg paliwowy do Małopolski

Transport
03 lutego 2023
rurociąg z benzyną E95
fot. archiwum PERN SA
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN SA), zajmujące się logistyką naftową, ukończyło rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia. Strategiczna inwestycja kosztowała 200 mln zł.

1,5 mln metrów sześciennych paliw rocznie

Odcinek prowadzi od Bazy Paliw PERN w Boronowie do Terminala Paliw Polskiego Koncernu Naftowego Orlen (PKN ORLEN) w Trzebini. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, powiedział, że jest to bardzo ważna strategiczna inwestycja, z której będą korzystali klienci z województw małopolskiego i śląskiego. Gwarantuje najtańszą, najszybszą i najbezpieczniejszą dystrybucję paliw, co oznacza stabilność dostaw.

Paweł Stańczyk, prezes PERN SA, podkreślił, że transport rurociągowy jest kluczowym elementem łańcucha dostaw, od którego zależy sprawność całego systemu, jakość paliw oraz szybkość ich dostarczania do klienta.

Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Budowa rurociągu, ze względu na swoje ponadregionalne znaczenie, została uwzględniona w strategicznych dokumentach tj. „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” oraz „Program dla Śląska”. Terminal jest strategicznym punktem na mapie sprzedaży i dystrybucji paliw ze względu na bliskość dużych rynków i aglomeracji oraz lokalizacji niedaleko dużego węzła kolejowego i autostrady A4

- zauważył wicemarszałek Łukasz Smółka, uczestniczący w otwarciu rurociągu.

Rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia jest uzupełnieniem brakującego ogniwa wcześniej istniejącej magistrali. Rocznie w przyjazny dla środowiska sposób będzie transportowane 1,5 mln metrów sześciennych paliw. Nowopowstały odcinek liczy blisko 100 kilometrów i zastąpi dotychczasowe dostawy koleją. Inwestycja wiąże się z rozbudową terminala w Trzebini.

Przez 11 gmin województw śląskiego i małopolskiego

PERN SA na każdym etapie inwestycji zwracał uwagę na bezpieczeństwo projektu. Wszystkie rury wykorzystane podczas budowy rurociągu produktowego Boronów–Trzebinia, zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. Mimo relatywnie niewielkiej średnicy – 25 cm, do produkcji prawie 6,5 tys. rur użyto ponad 5 tys. ton stali. Poddano je łącznie ponad 70 różnym próbom i testom, w tym m.in.: badaniom radiograficznym połączeń spawanych, statycznego rozciągania, magnetyzmu szczątkowego, ciągłości izolacji, próbom szczelności i wytrzymałości.

Napełnienie rurociągu i pierwsze tłoczenie oleju napędowego było pod koniec ubiegłego roku. Obecnie trwa rozruch technologiczny. Po jego zakończeniu, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 roku, rozpocznie się regularny transport paliwa. Uruchomienie pełnej funkcjonalności rurociągu, czyli przesyłu oleju napędowego i benzyn, planowane jest w trzecim kwartale tego roku.

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum Agat SA z Koluszek i ZRUG z Poznania. W projekt budowy rurociągu zaangażowanych było ponad 100 podmiotów (wykonawców, podwykonawców, dostawców).

Nowa magistrala przebiega przez tereny 11 miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego. Dotąd Górny Śląsk był zaopatrywany transportem łączonym (rurociąg, kolej, autocysterny), bądź koleją. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock - Koluszki - Boronów do Terminala Paliw PKN Orlen w Trzebini, w którym są magazynowane benzyny silnikowe bezołowiowe, oleje napędowe oraz dodatki.

Ilość paliwa dostarczana dziennie przez tę magistralę odpowiada 70 cysternom kolejowym, czyli dwóm składom kolejowym i ponad 130 autocysternom.

Lokalne korzyści

Nowa magistrala to nie tylko szybszy i bezpieczniejszy transport paliw, ale i korzyści dla społeczności lokalnych. Projekt oznacza również zwiększenie budżetu gmin o 2% podatku rocznego od wartości wybudowanej infrastruktury na jej terenie (od roku 2024). Gminy mogą zagospodarować tę kwotę dowolnie, wykorzystując na ważne dla społeczności lokalnej cele. Dodatkowo tam, gdzie było to możliwe realizując prace wykonawcy korzystali z usług świadczonych przez miejscowe i regionalne firmy. Inwestycja istotnie przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) i poprawy jakości powietrza na Górnym Śląsku i w Małopolsce.

Galeria zdjęć