Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zaprząc halny do pracy - energetyka wiatrowa

Środowisko
17 czerwca 2020
Siła wiatru to kolejne odnawialne źródło czystej energii, wykorzystywane w Małopolsce. Zabytkowe wiatraki na dobre wpisały się w nasz krajobraz, jednak pierwsza turbina wiatrowa w Polsce powstała dopiero w 1991 roku, w obrębie istniejącej już elektrowni wodnej w Żarnowcu. W roku 2018 moc zainstalowanych farm wiatrowych w naszym kraju wyniosła 5766 MW, co oznacza 14-procentowy udział energii wiatru w wykorzystaniu OZE.

Zasadę działania elektrowni wiatrowej można porównać do pracy dynama rowerowego, wyposażonego w prądnicę. Turbiny wiatrowe montowane są na masztach, których wysokość wyznacza się na podstawie analiz warunków pogodowych i środowiskowych. Wysokość masztu wpływa na wydajność elektrowni – im wyżej, tym wiatr wieje równomierniej i stabilniej. Łopaty wirnika, połączone wałem napędzającym, wprowadzają w ruch turbiny. Najczęściej stosowane są trójramienne śmigła. Kształt i rozmieszczenie ramion zapewniają stały moment bezwładności wirnika i efektywność wykorzystania siły wiatru. Wyprodukowana energia może być wykorzystana lokalnie lub sprzedawana do sieci energetycznej.

- Postęp technologii i możliwość skorzystania z dofinansowań wpływa na wzrost popularności turbin wiatrowych – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz. – Statystycznie taka inwestycja zwraca się po około 9 latach, zależnie od siły wiatru, ilości turbin oraz wykorzystywanej technologii - dodaje.

W województwie małopolskim udział energetyki wiatrowej wynosi 0,3% całkowitego udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii. To niewiele, bo Małopolska nie wyróżnia się dużymi prędkościami wiatru na tle pozostałych województw. Ponadto obecność licznych obszarów chronionych oraz zróżnicowana morfologia terenu nie sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej na skalę przemysłową. Istnieją jednak lokalne warunki, korzystne dla zakładania farm wiatrowych i małych elektrowni, stanowiących potencjał dla małych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych. Są to obszary wzniesień i przełęczy o przewadze wiatru w kierunku południowym.

Osoby i instytucje, które chcą pozyskiwać energię za pomocą turbin wiatrowych, mogą skorzystać z szeregu programów dotacyjnych. Informacje o najważniejszych z nich można znaleźć pod poniższymi linkami:

PROSUMENT – program dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

PolSEFF2 (Polski Program Finansowania Zrównoważonej Energii opracowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) – dla małych i średnich przedsiębiorstw: http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2

Więcej informacji o odnawialnych źródłach energii:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/fotowoltaika-i-fototermia-cieplo-i-prad-ze-slonca

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/nie-tylko-gorace-kapiele-cieplo-z-wnetrza-ziemi

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/biomasa-energia-nie-tylko-z-odpadow

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/czysta-energia-wyzwanie-czy-szansa

Podstawowe wytyczne do określenia wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla instalacji OZE dostępne są na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/wytyczne-dla-instalacji-oze/.

Źródła informacji:

  1. Milewicz B., Czachor A., Pikoń K, 2017: Archves of Waste Managment and Enviromental Protection. Politechnika Śląska, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, vol. 19, str. 1-10.
  2. Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2018: Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r. Warszawa.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Środowiska
Tagi: ŚRODOWISKO