Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Tymczasowa uchwała antysmogowa dla Krakowa po konsultacjach społecznych

Środowisko
20 marca 2017
Zaostrzenie norm dla spalanego w mieście węgla oraz dodatkowe kontrole używanego do ogrzewania paliwa – to tylko niektóre postulaty zgłoszone dotychczas przez mieszkańców Krakowa podczas kończących się dziś konsultacji projektu tymczasowej uchwały antysmogowej dla tego miasta. Przejściowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 lipca br. do 31 sierpnia 2019 r. i wprowadzać zakaz używania niskiej jakości węgla do ogrzewania domów i mieszkań.

W trakcie miesięcznych konsultacji społecznych swoje uwagi do projektu uchwały mogli zgłaszać mieszkańcy Krakowa, instytucje, organizacje pozarządowe, jak i władze miasta. Wśród postulowanych zmian znalazły się m.in. te dotyczące zaostrzenia dopuszczalnych norm jakości dla używanego w mieście węgla. Zdaniem zgłaszających ten wniosek, tylko dodatkowo obniżone poziomy siarki i popiołu w węglu, mogą skutecznie wyeliminować palenie węglem złej jakości oraz odpadami węglowymi, takimi jak muły, miały i flotokoncentraty. Dostrzegli też konieczność skuteczniejszego egzekwowania obowiązujących przepisów i przeprowadzania kontroli tego, co jest spalane w piecach. 

Przejściowa uchwała antysmogowa dla Krakowa to odpowiedź na projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, który nie daje gwarancji znaczącej poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Niestety te przepisy nadal dopuszczają stosowanie miałów węglowych i niskiej jakości węgla, czyli paliw, które powodują największą emisję pyłów zawieszonych. Musieliśmy więc sami podjąć zdecydowane kroki. Teraz projekt tymczasowej uchwały antysmogowej dla Krakowa wraz z uwagami, jakie zostały zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych trafi pod obrady zarządu, a następnie, na kwietniowej sesji sejmiku województwa zajmą się nim małopolscy radni. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowe przepisy będą obowiązywać do końca sierpnia 2019 roku, czyli do momentu wejścia w życie uchwały całkowicie zakazującej palenia węglem i drewnem w piecach w Krakowie

– tłumaczy wicemarszałek Wojciech Kozak.

Przypomnijmy, projekt tymczasowej uchwały antysmogowej dla Krakowa wprowadza zakaz stosowania w piecach paliw niskiej jakości, które uwalniają do atmosfery najwięcej toksycznych związków i pyłów. Oznacza to, że od przyszłej zimy do ogrzewania domu nie będzie można używać:

* paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%,

* paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z następujących parametrów:

  • wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg,
  • zawartość popiołu powyżej 10%,
  • zawartość siarki powyżej 0,8%,

* paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

***

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął do tej pory dwie uchwały antysmogowe. Przepisy dla Krakowa zostały uchwalone w styczniu 2016 r. i wprowadzają całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w kotłach, kominkach i piecach od 1 września 2019 r.

Druga uchwała, dotycząca pozostałego obszaru Małopolski, została uchwalona 23 stycznia br. Wprowadza zakaz stosowania niskiej jakości paliw stałych już od 1 lipca br. oraz zobowiązuje mieszkańców do wymiany kotłów na te spełniające najwyższe unijne normy (tzw. wymagania ekoprojektu). Najgorsze piece (tzw. kopciuchy) mają zniknąć z Małopolski do 2023 r., a właściciele kotłów 3 i 4 klasy muszą je wymienić do 2026 r.

Galeria zdjęć