Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Samochody strażackie

Środowisko
10 lutego 2005
Zarząd Województwa Małopolskiego w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej informuje o możliwości pozyskania nieodpłatnie używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Komenda Wojewódzka przeznacza do zagospodarowania 4 samochody zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Jeśli wyrażają Państwo chęć pozyskania używanego samochodu proszę o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2005 roku wniosku wraz z wymaganymi załącznikami listem poleconym na adres Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem "Używane samochody" (decyduje data wpływu wniosku do departamentu) lub dostarczenia go osobiście na adres: Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, pok. 20 (sekretariat). Wnioski przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

O przyznaniu samochodu ratowniczego zadecyduje komisja konkursowa po zasięgnięciu opinii Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji:
Danuta Filipczyk-Smaś (012) 63-03-455
Departament Środowiska i Rozwoju Wsi

Wykaz samochodów ratowniczo-gaśniczych
 przeznaczonych do zagospodarowania w Jednostkach OSP

 
 1. samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ 004 GCBA 6/32, rok produkcji 1993, standardowe wyposażenie – zbiornik wodny poj. 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa Wycofywany z powiatu tatrzańskiego
 2. samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ 005 GBA 2,5/16, rok produkcji 1989, standardowe wyposażenie – zbiornik wodny poj. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa Wycofywany z powiatu nowotarskiego
 3. samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ 004 GCBA6/32, rok produkcji 1993, standardowe wyposażenie – zbiornik wodny poj. 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa (wymagane naprawy lakierniczo-blacharskie) Wycofywany z powiatu krakowskiego grodzkiego
 4. samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ 004 GCBA6/32, rok produkcji 1990, standardowe wyposażenie – zbiornik wodny poj. 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa Wycofywany z powiatu krakowskiego grodzkiego
 
 Samochody będzie można oglądać dopiero po wybraniu przez Komisję jednostek OSP do których te samochody trafią.

Pobierz dokumenty:

Kryteria i procedura oceny wniosków o przyznanie używanego samochodu ratownczo-gaśniczego plik pdf

Wniosek o przyznanie używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego plik Worda