Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Przełomowe projekty na posiedzeniu Rady ds. ekoMałopolski

Środowisko
09 stycznia 2020
Prace nad aktualizacją Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego były głównym tematem pierwszego w bieżącym roku spotkania Rady ds. ekoMałopolski, które odbyło się w czwartek, 9 stycznia. W aktualizacji POP zostaną uwzględnione działania naprawcze oraz nowe obowiązki dla gmin. Pod koniec lutego dostępna będzie także aplikacja umożliwiająca zgłaszanie działań szkodliwych dla środowiska za pośrednictwem telefonów i tabletów.

Celem Programu ochrony powietrza jest osiągnięcie w Małopolsce do roku 2023 dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu, wyznaczonych w przepisach polskich i unijnych. W dłuższej perspektywie POP zakłada obniżenie poziomów stężeń pyłów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W aktualizacji Programu, zostaną wprowadzone nowe działania naprawcze, służące szybszej poprawie jakości powietrza. Jedną takich z propozycji jest całkowity zakaz spalania węgla w kotłach instalowanych od roku 2021 r. Dodatkowo od 1 stycznia 2021 r. nie będzie można wymienić tzw. kotłów pozaklasowych oraz 3. i 4. klasy na węglowe. Spalanie biomasy będzie możliwe tylko pod warunkiem spełnienia konkretnych standardów emisji pyłu – nie może ona przekraczać 20 mg/m3. Brany jest pod uwagę także całkowity zakaz spalania węgla i biomasy w miejscowościach uzdrowiskowych Małopolski. Dodatkowo stosowane urządzenia grzewcze powinny posiadać mechanizmy pozwalające na utrzymanie emisji pyłu na poziomie 20 mg/m3 w całym okresie eksploatacji.

Obowiązki gmin
Projekt nowego programu ochrony powietrza dla Małopolski zakłada szereg obowiązków dla samorządów, m.in.: zatrudnienia Ekodoradcy w każdej gminie, przeznaczenia co najmniej 1% wydatków budżetu na dopłaty do wymiany kotłów u mieszkańców, przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania w gminie oraz wprowadzenia programów osłonowych dla najuboższych w postaci dopłat do wyższych kosztów ogrzewania. Gminy będą także zobowiązane do prowadzenia akcji informacyjnych dotyczących uchwały antysmogowej oraz informowania na swoich stronach internetowych o jakości powietrza oraz stopniach zagrożenia, jeśli te zostaną wprowadzone.

Nawet, jeśli niektóre gminy podejmują działania służące poprawie jakości powietrza, to i tak ich rezultaty mogą być nietrwałe, z powodu braku działań sąsiadów. Dlatego, aby wygrać tę walkę, konieczne jest podjęcie intensywnych prac przez wszystkie samorządy

– mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Co z transportem?
W ramach działań naprawczych brany jest pod uwagę także ważny aspekt w kontekście zanieczyszczenia powietrza - transport. Rozważane jest utworzenie stref ograniczonej emisji z pojazdów w obrębie Krakowa oraz Tarnowa. Warunkiem wjazdu do określonej strefy może być spełnienie określonych warunków emisji spalin: dla pojazdów z silnikiem Diesla spełnienie normy emisyjnej EURO 6, a dla silników benzynowych - normy EURO 4. Jednak aby można było wdrożyć te propozycje, wymagane są zmiany w przepisach na poziomie krajowym.

Konsultacje
Szczegółowe propozycje działań naprawczych i obowiązków dla gmin, powiatów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców Małopolski zostaną zaprezentowane podczas spotkań konsultacyjnych:
• 10 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Nowym Targu – Spółdzielczy Dom Kultury, Al. Kopernika 12, sala kominkowa;
• 13 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Krakowie – Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12;
• 14 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Tarnowie – Starostwo Powiatowe, ul. Narutowicza 38, sala sesyjna;
• 15 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Krakowie – Hala sportowa 100-lecia K.S. Cracovia, al. Ferdynanda Focha 40, sala konferencyjna;
• 16 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Chrzanowie – Powiatowe Centrum Kształceni Ustawicznego, ul. Focha 3, sala audiowizualna;
• 17 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Nowym Sączu – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33; sala obrad nr 208.

Uwagi do działań naprawczych prezentowanych podczas spotkań konsultacyjnych można przesyłać do 24 stycznia br. na adres: .

Następnie zostanie przygotowany projekt Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, do którego uwagi będzie można składać w oficjalnych konsultacjach społecznych na przełomie lutego i marca 2020 r.

Aplikacja ekointerwencji już od końca lutego
Do pierwszych dni roku 2020 Małopolanie zgłosili łącznie 1 159 ekointerwencji – podejrzeń o łamaniu przepisów środowiskowych. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z gmin: Nowy Sącz (71), Zabierzów (61), Kraków (57), Kalwaria Zebrzydowska (56), Chrzanów (52). Mieszkańców regionu najmocniej dotyka problem spalania odpadów (840 ekointerwencji) oraz działań niezgodnych z uchwałą antysmogową (229 zgłoszeń). Dotychczas odnotowano 512 reakcji na ekointerwencje.

Formularz ekointerwencji jest dostępny od marca ub. roku na stronie: powietrze.malopolska.pl. Za jego pośrednictwem można zgłaszać wszelkie przypadki łamania przepisów środowiskowych. Każda wiadomość zostaje przekierowana do właściwego organu kontroli, jednocześnie urząd marszałkowski prosi o informację zwrotną na temat wyników działań kontrolnych. Pod koniec lutego ekointerwencje będzie można zgłaszać także przez nową aplikację na telefony i tablety.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM