Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nowe zadanie przed Radą ds. ekoMałopolski

Środowisko
19 kwietnia 2021
19 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. EkoMałopolski. Tematem spotkania był Program Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024 z perspektywą 2025 – 2030.

Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy dobry dokument dla  województwa, prezentujący różne punkty widzenia, podkreślający najważniejsze elementy środowiskowe

– powiedział Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Cel nadrzędny nowego Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z założeniami strategii „Małopolska 2030”: Wysoka jakość środowiska i dążenie do neutralności klimatycznej. Aby go osiągnąć, wyznaczono cztery kluczowe obszary działań:

  • Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochrona powietrza
  • Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych  
  • Zrównoważone korzystanie ze środowiska
  • Edukacja w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji.

Spotkanie przyniosło ożywioną dyskusję. Członkowie Rady ds. ekoMałopolski kładli nacisk na tematy najbardziej problematyczne, czyli klimat, wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów, gospodarkę o obiegu zamkniętym i ochronę krajobrazu. Uwagi ekspertów Rady ds. EkoMałopolski stanową cenne źródło informacji i ukazują szerszą perspektywę, która zostanie ujęta w projekcie Programu Ochrony Środowiska.

Kolejne spotkanie Rady ds. EkoMałopolski zostanie poświęcone założeniom do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Środowiska