Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Moje Ciepło - dofinansowania do pomp ciepła w nowo budowanych domach

Środowisko
13 maja 2022
W celu wspierania działań przyczyniających się do redukcji zanieczyszczeń oraz promocji odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program umożliwiający dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła.

Z programu skorzystają właściciele nowych domów. Zwiększenia udziału OZE w zużyciu energii stanowi ważny element na drodze do skutecznej poprawy jakości powietrza.

Kto może skorzystać z dotacji?

Program kierowany jest do osób fizycznych, czyli właścicieli lub współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Dofinansowaniu podlega zarówno zakup i jak montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła. Urządzenia te wykorzystywane będą do ogrzewania domu lub do jednoczesnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.  Należy także wziąć pod uwagę fakt, że w budynku objętym dofinansowaniem nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe.

Pierwszy raz właściciele nowych budynków zyskali możliwość sięgnięcia po dotacje. W ramach programu „Moje Ciepło” przewidziane są środki na zakup i montaż pomp ciepła - od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet ogólnopolskiego programu wynosi 600 mln zł. Co warto podkreślić, ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Jest to zatem zachęta do budowania ekologicznych i mniej energochłonnych budynków, to zaś przełoży się na niższe rachunki w przyszłości”

- podkreśla Józef Gawron - wicemarszałek województwa małopolskiego.

Jakie dopłaty czekają na beneficjentów programu?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji stanowiącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W przypadku posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny (KDR) – aż do 45%. Wartość dopłat, mieści się w przedziale od 7 do 21 tys. zł. Na najwyższe wsparcie mogą liczyć osoby składające wniosek o dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła.

Możliwe kwoty dotacjimojecieplo.gov.pl

Budżet programu wynosi aż 600 mln zł. Środki te pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Stanowi on nowy instrument finansowy Unii Europejskiej.

Nowy dom o podwyższonym standardzie energetycznym – co to oznacza w praktyce?

Przez nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, który spełnia jeden z poniższych warunków:

  • w dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Warunkiem uzyskania dotacji jest także uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Przekłada się to na konieczność osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w odniesieniu do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W). Może on wynosić maksymalnie 63 kWh (na m2 powierzchni domu w ciągu roku) w przypadku wniosków składanych w 2022r. oraz max 55 kWh dla wniosków, które składane będą w kolejnych latach.

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. Obowiązuje zasada stosowana w wielu innych programach powszechnych Funduszu: najpierw wykonanie inwestycji, następnie ubieganie się o otrzymanie bezzwrotnej dotacji.

Więcej informacji o programie Moje ciepło można znaleźć tutaj.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / mojecieplo.gov.pl / JS