Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Mój prąd – do 5 000 zł za instalację fotowoltaiczną

Środowisko
08 października 2019
Własny, zupełnie darmowy prąd bez opłaty przesyłowej? Przez większą część roku jego pozyskanie jest możliwe, jeśli zamontujemy na dachu panele fotowoltaiczne. Od 30 sierpnia bieżącego roku można uzyskać nawet 5 tysięcy zł. dotacji na ich instalację dzięki rządowemu programowi „Mój prąd”. Ministerstwa Środowiska i Energii zakładają, że dzięki programowi liczba takich instalacji na polskich domach znacząco się zwiększy.

Jak to działa?

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, mogą z niego skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie umowy regulującej wprowadzanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikro instalacji. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę.

W jakim okresie można składać wnioski o dofinansowanie?

Do programu “Mój prąd” może zostać zgłoszona każda instalacja fotowoltaiczna, opłacona w całości lub części po 23 lipca 2019 roku. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zazwyczaj jest to zakład energetyczny) Pierwszy nabór wniosków potrwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków.

Jakie dokumenty przygotować?

Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. Wnioski można złożyć w formie papierowej z podpisem własnoręcznym osobiście w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej lub za pośrednictwem listu poleconego/kuriera na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa. Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji w kancelarii NFOŚiGW.

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

• kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

• dowodu zapłaty faktury/świadczenie o dokonanej zapłacie

• zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano

• klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

“Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i program “Czyste Powietrze”

Osoby, które skorzystały z programu „Mój prąd”, będą mogły skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza dofinansowaniem z programu. Dotacji nie można natomiast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze”.

Regulamin programu i kontakt z ekodoradcą

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. Mieszkańcom Małopolski informacji o nowym programie udzielają doradcy energetyczni, do których kontakt można znaleźć na stronie internetowej: www.powietrze.malopolska.pl

Więcej o dotacjach na inwestycje przyjazne środowisku

W Polsce istnieją cztery duże programy pozwalające uzyskać dopłaty nie tylko do wymiany pieców. To „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Agroenergia” i „Stop Smog”. Do ekoinwestycji zachęca także ulga termomodernizacyjna. Ich zasady przybliża cykl tekstów informujących w przystępny sposób kto może skorzystać z poszczególnych programów. Zapraszamy do czytania https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM