Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska w zdrowej atmosferze. Porozumienie ws.projektu LIFE

Środowisko
08 kwietnia 2015
W Rabce-Zdroju uroczyście podpisano porozumienie w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, także wicemarszałek Wojciech Kozak. Wartość projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski to ponad 70 mln zł.

- Walka z niską emisją, walka o czyste powietrze w Małopolsce to nasze wyzwanie na przyszłość. Jesteśmy w tej dziedzinie prekursorem wielu działań i rozwiązań. Państwa obecność tutaj świadczy o tym, że zielona Małopolska potrafi się zjednoczyć i działać wspólnie - mówił w Rabce-Zdroju wicemarszałek Kozak.

Wspomniał m.in. o uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego, która ogranicza możliwość używania paliw stałych na terenie Krakowa. - To ma ogromne znaczenie dla całego regionu. Przyszłością dla Małopolski jest turystyka, dlatego musimy szczególnie dbać o tę dobrą atmosferę. Tymczasem około 90 gmin ma kłopoty z jakością powietrza. Wiemy jakie są problemy i jak można je rozwiązaćteraz trzeba dobrze wykorzystać środki europejskie. Tylko w Regionalnym Programie Operacyjnym na ochronę powietrza jest zapisane 420 mln euro - dodał wicemarszałek.

Marszałek podziękował wójtom, burmistrzom i przedstawicielom gmin, które zdecydowały się przystąpić do projektu LIFE. - Liczę na to, że dołączą do nas kolejne gminy i ta część Małopolski, która ma kłopoty z powietrzem, zrobi kolejny krok w kierunku walki o czyste powietrze.

Realizacja projektu zintegrowanego LIFE pozwoli na wykorzystanie dostępnych środków finansowych i instrumentów prawnych w taki sposób, aby jeszcze skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w Małopolsce.

- Jeśli chodzi o ochronę powietrza, jesteśmy najlepsi praktycznie we wszystkim. Mamy najlepszy monitoring jakości powietrza. To powoduje, że czasem musimy zderzyć się z brutalną prawdą o tym, jakie to powietrze jest. Ale też angażujemy się wspólnie w walkę o poprawę jego jakości. Projekt LIFE będzie uzupełnieniem dotychczasowych działań - mówiła Małgorzata Mrugała, prezes WFOŚiGW w Krakowie.


Projekt obejmuje:

 • stworzenie sieci eko-doradców w 37 gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać realizację Programu ochrony powietrza,
 • wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe,
 • powstanie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym obejmującego szkolenia i bazę wiedzy dla samorządów lokalnych,
 • kampanie informacyjno-edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym,
 • narzędzie do wysokorozdzielczego modelowania rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,
 • analizę wariantów wdrożenia działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie Krakowa i Rabki-Zdroju,
 • międzyregionalną bazę źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Zakładane efekty projektu zintegrowanego LIFE to:

 • przyspieszenie wdrożenia działań określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 • wyposażenie gmin w wiedzę, narzędzia i wysokiej klasy specjalistów od ochrony powietrza,
 • wzrost świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie potrzeby poprawy jakości powietrza,
 • analiza i optymalizacja działań ograniczających emisje z transportu w Krakowie,
 • sieć współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Wartość projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski to ponad 70 mln zł. Źródła finansowania to: program LIFE (ok. 41 mln zł), NFOŚiGW (ok. 20 mln zł), WFOŚiGW w Krakowie (ok. 4 mln zł) oraz środki własne beneficjentów (ok. 5 mln zł).

Harmonogram działań:

złożenie wniosku do Komisji Europejskiej: do 17 kwietnia 2015 r.
ocena wniosku przez Komisję Europejską: kwiecień – lipiec 2015 r.
podpisanie umowy dofinansowania z Komisją Europejską: wrzesień 2015 r.
okres realizacji projektu: 1 października 2015 r. – 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.powietrze.malopolska.pl

Przypomnijmy, Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ma m.in. pomagać lokalnym samorządom w wymianie niskosprawnych kotłów (na paliwa stałe) na ogrzewanie niskoemisyjne – czyli: podłączenie do sieci ciepłowniczej, wykorzystanie kotłów gazowych, olejowych, ogrzewania elektrycznego oraz nowoczesnych kotłów na paliwa stałe (pelety i węgiel kamienny), które spełniają wysokie normy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Nowy program regionalny to też szansa na lepsze powietrze!

Przypomnijmy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na działania związane z regionalną polityką energetyczną przewidziano alokację w łącznej wysokości 420 mln euro. Z tych pieniędzy aż 100 mln euro zostanie przeznaczone na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych i rozwój sieci ciepłowniczych, 96 mln euro na termomodernizację budynków publicznych i wielorodzinnych, 140 mln euro na transport niskoemisyjny, 65 mln euro na odnawialne źródła energii oraz 19 mln euro na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Do pobrania: Informacja prasowa

(Biuro prasowe/agry,pkor)

Galeria zdjęć