Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Czysta Gmina

Środowisko
18 września 2013
Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs pn. „Małopolska Czysta Gmina”  na realizację  zadań z  zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Celem Konkursu jest promowanie małopolskich gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, które poprzez realizację obowiązków wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.  Pula  nagród dla gmin w Konkursie wynosi łącznie 80 000 złotych.

Konkurs Małopolska Czysta Gmina