Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje Planu Sprawiedliwej Transformacji z prognozą oddziaływania na środowisko

Środowisko
02 marca 2022
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się z projektem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i do zgłaszania uwag do obu dokumentów. Konsultacje społeczne, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, potrwają od 2 do 23 marca 2022 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego, ze wsparciem polskiego rządu, zabiega o to, aby Małopolska Zachodnia znalazła się w grupie regionów objętych wsparciem finansowym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonego dla obszarów najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi w procesie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla  klimatu. Trwają negocjacje z Komisją Europejską w tej sprawie.

Z projektem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się poniżej.

Ponadto oba dokumenty zostały wyłożone do wglądu w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, pok. 300 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Uwagi i wnioski do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać:

  • elektronicznie na adres: z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej,
  • pisemnie na adres: Departament Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków,
  • lub ustnie do protokołu w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, pok. 300 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wraz z formularzami zgłaszania uwag i klauzulą informacyjną RODO znajdują się tutaj.

Galeria zdjęć