Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Bezpieczna Małopolska"

Środowisko
26 września 2005
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na przyznanie sprzętu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla OSP pn.: "BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA" w ramach realizacji zadania pn.: "Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego".

W ramach realizacji zadania planuje się zakup sprzętu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla jednostek OSP z terenu Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa z pozyskanych na ten cel środków finansuje 65% wartości rzeczywistej ceny netto sprzętu określonej w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 35% wartości ceny netto sprzętu i kosztów VAT w wysokości 7% i złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2005 roku oferty wraz z wymaganymi załącznikami listem poleconym na adres:

Departament Środowiska i Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
z dopiskiem "BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA"

lub dostarczenia jej osobiście na adres: Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, pok. 20, (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, potwierdzona datą i pieczęcią wpływu). Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

O przyznaniu sprzętu ratowniczego zadecyduje komisja konkursowa, która ocenia oferty i przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego propozycje przyznania dotacji.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.

Uchwała Nr 975/05 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na przyznanie sprzętu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla OSP pn. "BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA" w ramach realizacji zadania pn.: "Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego”. oraz powołania Komisji Konkursowej.

Regulamin Pobierz plik Adobe Acrobat

Oferta Pobierz plik MS Word

Umowa Pobierz plik MS Word

Wykaz sprzętu Pobierz plik Adobe Acrobat