Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kolejne małopolskie gminy chcą wprowadzić uchwały antysmogowe

Środowisko
01 lutego 2021
Skawina, Tarnów, Oświęcim oraz Rabka-Zdrój, a także Krzeszowice to kolejne małopolskie gminy, które zamierzają wprowadzić na swoim terenie lokalne uchwały antysmogowe. Chodzi o ograniczenia stosowania paliw stałych, przede wszystkim węgla. Przedstawiciele samorządów wymienionych gmin dyskutowali proponowane zapisy w poniedziałek 1 lutego br. podczas zdalnego spotkania, w którym uczestniczyli także wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz oraz wicedyrektor Departamentu Środowiska UMWM Piotr Łyczko.

Bardzo się cieszę, że kolejne małopolskie samorządy nie tylko respektują regionalną uchwałę antysmogową, ale chcą pójść o krok dalej. Przykład Krakowa, który wprowadził zakaz używania paliw stałych w połowie 2019 roku, pokazuje że takie działanie ma bardzo realny wpływ na jakość powietrza. Potwierdziły to badania ekspertów w Akademii Górniczo-Hutniczej, opublikowane kilka dni temu

– mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Jednym z zadań Województwa Małopolskiego w ramach Programu ochrony powietrza jest opracowanie jednolitych zasad wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych, zgodnych z już obowiązującymi regulacjami. Gotowe są już wstępne wytyczne. Najważniejsze propozycje, to:

  •  Zachowanie terminów wynikających z uchwały antysmogowej:
    - obowiązek wymiany pozaklasowych pieców na węgiel i drewno do końca 2022 r.,
    - obowiązek wymiany pieców 3. i 4. klasy na węgiel i drewno do końca 2026 r.
  • Zakaz instalacji nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel - od 1 stycznia 2022 r.
  • likwidacja wszystkich funkcjonujących urządzeń węglowych – do 31 grudnia 2029 r.
  • Przeprowadzenie przez gminy analizy skali ubóstwa energetycznego do 30 czerwca 2022 r. (zgodnie z Programem ochrony powietrza)
  • Utworzenie lokalnych programów dopłat do wymiany pieca oraz osłonowego (dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania) dla najuboższych mieszkańców.

–  Radni Gminy Skawina już w marcu 2019 roku podjęli uchwałę intencyjną w sprawie opracowania lokalnych przepisów antysmogowych. O tym, jak ważny jest to dla nas problem, niech świadczy fakt, że nie było wówczas ani jednego głosu przeciw – mówi wiceburmistrz Skawiny Tomasz Ożóg. – Fakt, że samorząd wojewódzki opracowuje jednolite zasady dla lokalnych uchwał antysmogowych jest zatem dla nas dużym ułatwieniem: możemy być na przykład pewni, że podjęte przez nas zobowiązania będą zgodne z przepisami wojewódzkimi, krajowymi i unijnymi - dodaje.

Wicemarszałek Tomasz Urynowicz dodał, że lokalne uchwały antysmogowe powinny być oparte o rządowy program dopłat „Czyste powietrze”. Skutecznością w pozyskiwaniu subwencji z tego programu mogą się poszczycić zwłaszcza te gminy, w których działają ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”. Natomiast Program ochrony powietrza zobowiązuje także wszystkie samorządy lokalne, by od 1 stycznia 2021 roku uruchomiły punkt obsługi Programu Czyste Powietrze. W wielu gminach taki punkt doradczy już działa.

Gminy, które zdecydują się na wprowadzenie lokalnych uchwał antysmogowych, mogą liczyć na preferencje w finansowania w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Galeria zdjęć