Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Każdy może chronić nas przed zanieczyszczeniem

Środowisko
25 sierpnia 2020
Od sierpnia w gminie Skawina prowadzony jest pilotażowy monitoring zanieczyszczeń przemysłowych. Program zakończy się pod koniec 2020 roku.

Pilotaż jest prowadzany po wcześniejszym rozpoznaniu zainteresowania i potencjału innych gmin aglomeracji krakowskiej.

To bardzo ważne, aby zobowiązać zakłady przemysłowe do natychmiastowego reagowania i informowania mieszkańców o awarii. W ten sposób każdy będzie miał szansę, aby chronić się przed jej skutkami. Nowe rozwiązanie to na razie pilotaż, ale docelowo chcemy nim objąć całą Małopolskę

podkreśla Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Kto odpowiada za powstanie platformy?

Projekt platformy internetowej do monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych został opracowany przez zespół Qubit, laureata nagrody specjalnej przyznanej przez Krakowski Park Technologiczny  podczas Smogathonu 2019. Pilotażowe wdrożenie jest prowadzone przez Krakowski Park Technologiczny w ramach realizacji projektu SISCODE. Prace nad platformą prowadzone są w ścisłej konsultacji i współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta i Gminy Skawina oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Dlaczego system monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych jest ważny?

Jednym z głównych kierunków działań w zakresie poprawy jakości powietrza wymienionych w programie ochrony powietrza dla Małopolski jest m.in. ograniczenie emisji przemysłowych do środowiska i edukacja ekologiczna mieszkańców. Sprawny system monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych pozwoli na zdobycie rzetelnej wiedzy w tym zakresie oraz szybkie reagowanie na zdarzenia niekorzystne dla środowiska.

Jakie korzyści daje nowe rozwiązanie?

Dla mieszkańca to przede wszystkim łatwy i wygodny dostęp do informacji na temat przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie (docelowo, w całym województwie małopolskim) w zakresie incydentów zanieczyszczenia powietrza przez zakłady przemysłowe, posiadanych pozwoleń na emisję w danym roku, faktycznego poziomu emisji, dostępu do raportów z kontroli. Dla przedsiębiorcy jest uproszczonym sposobem ewidencjonowania danych zawartych w pozwoleniach na emisję zanieczyszczeń, ułatwieniem procesu monitorowania poziomów zanieczyszczeń i łatwym dostępem do danych historycznych.

Co oferuje nowy portal?

W „strefie mieszkańca” użytkownik może zapoznać się z ostatnimi incydentami zanieczyszczenia powietrza, zgłaszanymi za pośrednictwem aplikacji ekointerwencja oraz z najnowszymi awariami zgłaszanymi przez lokalne przedsiębiorstwa. W tym drugim przypadku po kliknięciu w odnośnik ,,szczegóły” można zapoznać się z opisem incydentu. W zakładce „lista przedsiębiorstw” dostępna jest pełna lista firm z gminy Skawina. Po wybraniu konkretnej firmy dowiemy się o dozwolonych dla danego przedsiębiorstwa poziomami emisji, a także sprawdzimy historię incydentów i awarii oraz poziomy emisji substancji w poprzednim roku.

„Mapa kontroli” umożliwia sprawdzenie i analizę, kiedy dane przedsiębiorstwo było sprawdzane przez WIOŚ i jakie były wnioski z kontroli. Dane dotyczą całego województwa i są importowane z Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ. „Strefa przedsiębiorcy” umożliwia firmom biorącym udział w pilotażu, aktualizowanie danych z pozwoleń na emisję oraz na bieżące zgłaszanie incydentów. Portal dostępny jest TUTAJ!

Co dalej?

Doświadczenia i rekomendacje zgromadzone podczas pilotażu zostaną wykorzystane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy tworzeniu docelowego rozwiązania obejmującego wszystkie gminy i przedsiębiorstwa działające na terenie województwa małopolskiego. System ten będzie częścią strony https://powietrze.malopolska.pl

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM