Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Inauguracja utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini

Środowisko
12 kwietnia 2021
Centrum Naukowo-Technologiczno-Biznesowe w podkrzeszowickiej Miękini coraz bliżej realizacji! 12 kwietnia 2021 r. przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego wyrazili wolę współpracy na rzecz utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego jako przestrzeni dla realizacji zadań z zakresu promocji, badań i rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła. List intencyjny w tej sprawie został dziś podpisany przez ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę i Piotra Dziadzio - Głównego Geologa Kraju, pełnomocnika rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Jak podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, w trakcie ostatnich lat Polska poczyniła duży postęp w zakresie prac nad przejściem na model niskoemisyjnej gospodarki oraz wykorzystywania dostępnych zasobów. Dominująca rola energooszczędnej transformacji została określona m.in. w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Należą do niej przede wszystkim budowa efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego oraz poprawa jakości powietrza m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności pomp ciepła. - Użycie pomp ciepła może przyczynić się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Jest także szansą na stworzenie nowych miejsc pracy – zarówno w przemyśle odpowiedzialnym za wytwarzanie urządzeń, jak i w sektorze zajmującym się ich instalacją – powiedział podczas konferencji szef resortu klimatu i środowiska.

- Powstanie HUB-u właśnie w Miękini jest podyktowane istniejącym zapleczem naukowo-badawczym. Mieszczące się tu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii, należące do wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, prowadzi działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii, hybrydowych systemów energetycznych oraz efektywności energetycznej i mikroenergetyki prosumenckiej – wyjaśnił wiceminister Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa.

Jak dodał minister Kurtyka, wybór tej lokalizacji wynika również z doświadczeń regionu małopolskiego w zakresie walki z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza.

Zdaniem Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, utworzenie HUB-u w Miękini stanie się silnym impulsem rozwoju gospodarczego regionu i przyczyni się do zwiększenia potencjału lokalnych przedsiębiorców.

Inicjatywa podjęta przez Pana Ministra Klimatu i Środowiska, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz Gminę Krzeszowice w zakresie utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini to niewątpliwie szansa na stworzenie nowej, innowacyjnej przestrzeni do promocji, badań i rozwoju, a także wykorzystania technologii pomp ciepła. Doskonale wiemy, że nowoczesne technologie związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pozwolą na prowadzenie działań ekologicznych, przyjaznych środowisku, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Mamy ogromną nadzieję, że HUB w Miękini stanie się silnym impulsem rozwoju gospodarczego regionu i przyczyni się do zwiększenia potencjału lokalnych przedsiębiorców. Cieszy mnie fakt, że taka inwestycja, pierwsza w Polsce, powstaje właśnie w Małopolsce

- powiedział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Nasz region od lat boryka się z problemem złej jakości powietrza, a Małopolanie stają w obliczu trudnych decyzji związanych z wymianą źródeł ogrzewania. Dziś w Małopolsce mamy blisko 2 tys. instalacji pomp ciepła. Jesteśmy przekonani, że dzięki działaniom promocyjnym realizowanym przez HUB ich liczba znacząco wzrośnie, co niewątpliwie przełoży się na poprawę jakość powietrza w całej Małopolsce

- podkreślił Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego na rzecz utworzenia HUB-u w Miękini, w formule on-line, odbyło się 12 kwietnia br. Pod podpisami ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Piotra Dziadzio - Głównego Geologa Kraju, pełnomocnika rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, w kolejnych dniach podpisy złożą: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Ireneusz Zyska - wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, a także Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice.

- Technologia pomp ciepła to dziś, w połączeniu z fotowoltaiką, najlepszy rodzaj inwestycji w zmianę źródła ogrzewania, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym – zakończył Wicemarszałek Urynowicz.

Mamy ogromną nadzieję, że dzięki takim działaniom jak HUB, Małopolska stanie się liderem w zakresie promowania technologii pomp ciepła w całej Polsce a gmina Krzeszowice będzie przyciągać innowacyjne firmy inwestujące w produkcję pomp ciepła

– podsumował Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

- Statystyki pokazują, że sprzedaż pomp ciepła rośnie bardzo dynamicznie. W przypadku powietrznych pomp ciepła popyt wzrósł nawet o 100% w stosunku do poprzedniego roku. Takie sprzyjające okoliczności możliwe są m.in. dzięki dostępności ulgi termomodernizacyjnej, licznym aktywnościom strony rządowej oraz uruchomieniu programów pomocowych – w tym programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreślił pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

- Dofinansowanie pomp ciepła w istniejących budynkach użytkowych przewiduje nasz największy program pn. „Czyste Powietrze”. Z tej możliwości chętnie korzystają nasi beneficjenci. Ale myślimy też o wsparciu w tym zakresie nowych budynków, dlatego analizujemy możliwości dofinansowania pomp ciepła oraz magazynów/buforów ciepła i chłodu w ramach nowego instrumentu, który jest przedmiotem naszych rozmów z resortem klimatu i środowiska – dodał prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

W opinii Jerzego Lisa, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, HUB Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini wpisuje się w trend rozwoju nowoczesnego kształcenia, zróżnicowanych kierunków badań oraz nowatorskich inwestycji, a zaplecze infrastrukturalne i laboratoryjne AGH będzie jego dużym wsparciem.

Jak dodał burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, w ramach dalszej współpracy z AGH i środowiskiem biznesu planowane jest stworzenie w Miękini Centrum Edukacji, które będzie zajmować się szkoleniami i doradztwem dla profesjonalistów związanych z rynkiem OZE oraz popularyzacją wśród prosumentów efektywnego korzystania z tych źródeł.

Galeria zdjęć