Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zielone porozumienie Grupy Azoty i Województwa Małopolskiego

Środowisko
23 lutego 2021
Grupa Azoty S.A. i Województwo Małopolskie będą ściśle współpracować na rzecz ochrony powietrza i klimatu. Porozumienie w sprawie wspólnych działań w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” podpisali podczas spotkania w Centrum Badawczo Rozwojowym Grupy Azoty w Tarnowie: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Tomasz Hinc - Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Grzegorz Kądzielawski - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. W wydarzeniu uczestniczyła również Marta Malec-Lech z zarządu województwa i Wojciech Skruch – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

To ważny dzień dla Małopolski. Transformacja przemysłu energetycznego to jedno z największych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć nasz region. Liczymy, że zostaną uruchomione środki na wdrożenie projektów inwestycyjnych, które wzmocnią potencjał wzrostu gospodarczego Małopolski i pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy. Niezmiernie cieszy fakt, że strategia Grupy Azoty S.A. wpisuje się w działania podejmowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w zakresie zapobiegania, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, a także łagodzenia negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji energetycznej Małopolski

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Jesteśmy w przełomowym momencie walki o nasze środowisko. Dziś, w kontekście szeroko rozumianej transformacji energetycznej całej Małopolski potrzebne są większe ambicje społeczne, gospodarcze i środowiskowe, a co za tym idzie – większa dyspozycja środków na nowoczesne inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych i efektywność energetyczną. Ogromnej szansy w zakresie realizacji projektów i przedsięwzięć wspierających proces transformacji przemysłu energochłonnego, szczególnie związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, upatrujemy we współpracy z Grupą Azoty S.A.

- podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Cieszy to, że lider rozwoju gospodarczego w Tarnowie aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony klimatu, a tym samym transformację technologiczno - energetyczną. To proces niezwykle ważny z punktu widzenia całej Małopolski, a Tarnowa szczególnie. Ważny i na pewno wyczekiwany przez wszystkich tarnowian. Z jednej strony to szansa na poprawę jakości życia ze względu na czynnik środowiskowy, ale też szansa na rozwój w obszarze nauki i edukacji, co też ma dla miasta niebagatelne znaczenie. Tarnów ma przecież duże ambicje i to bardzo ważny sygnał, że władze Województwa Małopolskiego i Grupy Azoty pozwalają je realizować

– zaznacza Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W podpisanym dokumencie Grupa Azoty zadeklarowała m.in. dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce.

- Troska o środowisko, ograniczenie zanieczyszczeń to dla nas jedne z najważniejszych zadań, które realizujemy każdego dnia. Wynika ona nie tylko z konieczności spełnienia obowiązujących przepisów, ale z przekonania, że wspólnie odpowiadamy za przyszłość i już teraz decydujemy w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki. W Grupie Azoty konsekwentnie realizujemy działania w kierunku ochrony środowiska, odpowiadając jednocześnie na wyzwania jakie stawia przed nami Europejski Zielony Ład. Jako przykład można wskazać chociażby opracowanie formuł produktów ograniczających emisyjność nawozów azotowych z jednej strony, a z drugiej poprawiających efektywność nawożenia. Jesteśmy świadomi tego, żeby aby się rozwijać musimy postawić na innowacyjne produkty specjalistyczne, minimalizujące lub eliminujące wpływ na środowisko. Nowe technologie tworzymy i testujemy w całej Grupie Azoty, szczególne znaczenie ma w tym kontekście Centrum Badawczo Rozwojowe w Tarnowie. Patrząc na liczbę projektów prośrodowiskowych, zakładam że już w najbliższym czasie nasz CBR będziemy mogli zamiennie nazywać "Centrum Ekologicznego Rozwoju” - mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Jedna z największych firm regionu deklaruje w zawartym porozumieniu realizowanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, rozwijaniem technologii "zielonego" amoniaku i "zielonego" wodoru.

- To dla nas ważne cele, zwłaszcza jeśli chodzi o wodór. Aż połowa wodoru produkowanego w Polsce powstaje w Grupie Azoty, przede wszystkim na potrzeby własnej syntezy chemicznej. Po uruchomieniu projektu Polimery Police, czyli naszej flagowej inwestycji będziemy go wytwarzać jeszcze więcej. Jednocześnie prowadzimy analizy ekonomiczne i techniczne dotyczące produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co w dalszej perspektywie ograniczy ślad węglowy naszej produkcji oraz pozwoli produkować tzw. „zielony wodór” z elektrolizy zasilanej OZE. Dostrzegamy również szansę rozwoju transportu wodorowego i chcemy spróbować odnaleźć się jako potencjalny dostawca bezemisyjnego paliwa dla transportu publicznego, ale o tym będziemy mogli powiedzieć więcej już w najbliższym czasie – podkreśla Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Podpisane porozumienie między Grupą Azoty a województwem małopolskim zakłada współpracę do końca 2030 roku.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM