Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy – znamy beneficjentów Otwartego Konkursu Ofert

Środowisko
21 września 2022
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu środków w konkursie dedykowanym edukacji w obszarze ochrony środowiska oraz aktywizacji społecznej obywateli Ukrainy. Na dotacje celowe przeznaczono 180 190,00 złotych z budżetu województwa.

Warsztaty "Zero waste - wiem jak dbać o naszą planetę!", połączone z dogoterapią,  stworzenie e-poradnika dotyczącego  segregacji odpadów i strony internetowej będącej kompendium wiedzy o recyklingu, realizacja filmu edukacyjnego o tematyce ekologicznej, wycieczka do Centrum Ekologicznego Barycz i spalarni, warsztaty i pokazy to tylko niektóre z bogatej gamy działań, jakie zostaną zrealizowane w ramach otwartego konkursu ofert „Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy”.

Dofinansowaliśmy projekty, które mają na celu aktywizację społeczną, integrację, a także wsparcie obywateli Ukrainy, w tym przede wszystkim edukację ekologiczną. Również w ten sposób chcemy włączyć przybyłych do Małopolski gości w życie naszego regionu i pokazać, że troska o środowisko nie jest dla Małopolan abstrakcyjną ideą , oderwaną od rzeczywistości. Jest wręcz przeciwnie – nawyk segregowania śmieci, niemarnowania żywności, oszczędzania wody i innych zasobów to codzienna praktyka mieszkańców regionu.

- podkreśla wicemarszałek Józef Gawron.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło 7 ofert, z czego 6 otrzymało dofinansowanie. Zgłoszone projekty skupiają się na edukacji z zakresu selektywnej zbiórki, segregacji i przetwarzania odpadów, propagowaniu idei zero waste, idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a także na tematyce Zapobiegania Powstawania Odpadów. Dzięki przeprowadzonym zajęciom i warsztatom obywatele Ukrainy – dorośli i dzieci – mają szansę na podniesienie świadomości ekologicznej i poszerzenia wiedzy o tym, jak codzienne proste nawyki mogą wpłynąć na środowisko naturalne.

Organizator konkursu położył nacisk na przyjazny środowisku sposób prezentacji treści edukacyjnych. Broszury, poradniki i materiały szkoleniowe zostaną zrealizowane przede wszystkim w formie e-booków, w  formacie on-line, jako filmy edukacyjne i działania w Internecie.

Celem konkursu jest wybór ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (stowarzyszeniom, fundacjom itp.) realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie ekologii.

W ten sposób realizujemy „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz zadania zapewnianiające wsparcie oraz poprawę sytuacji obywateli Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

W ramach konkursu powierzono realizację zadań skierowanych do obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Województwa Małopolskiego. Oferenci są zobowiązani do przeprowadzenia zaplanowanych działań w języku zrozumiałym dla uczestników zadania (ukraiński, rosyjski, polski) lub, o ile to konieczne, do zapewnienia tłumacza. Wszelkie materiały edukacyjne  zostaną przygotowane w języku umożliwiającym zrozumienie treści odbiorcom zadania.

Lista beneficjentów oraz szczegóły znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: bip.malopolska.pl

Galeria zdjęć