Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Doradcy ds. klimatu i środowiska zdobywają nowe umiejętności

Środowisko
24 listopada 2021
Blisko 40 pracowników powiatów i miast na prawach powiatów z Małopolski rozpoczęło studia podyplomowe w zakresie adaptacji do skutków zmian klimatu. Przez rok zdobędą wiedzę m.in. z zakresu polityki klimatycznej, gospodarki niskoemisyjnej czy energooszczędności w budownictwie. Studia prowadzone są w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA.

- Program odpowiada potrzebie czasów, w jakich żyjemy – podkreśla prof. Ewa Adamiec zarządzająca kierunkiem Adaptacja do zmian klimatu w AGH. – Ich absolwentów wyposażymy w konkretną i przydatną wiedzę m.in. na temat odnawialnych źródeł energii czy zrównoważonego transportu. Nabędą także cennych umiejętności: zarządzania projektami, przygotowywania studium wykonalności, prowadzenia komunikacji społecznej - dodaje.

Studenci adaptacji do zmian klimatu zapoznają się również z regulacjami zawartymi w najważniejszych dokumentach Unii Europejskiej i Polski, jak Europejski Zielony Ład, Polityka Energetyczna Polski do r. 2040 r., Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Kierunek adresowany jest do osób odpowiedzialnych za szeroko rozumianą ochronę środowiska w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i fundacjach, a także przedsiębiorców. Dzięki projektowi LIFE IP "EKOMAŁOPOLSKA" pracownicy 21 powiatów z Małopolskich zostaną wyposażeni w nowe kompetencje, które będą przekazywać dalej w swoich lokalnych społecznościach.

Program studiów został przygotowany w oparciu o sześć głównych filarów zdefiniowanych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, tj. sektory: energii, budownictwa, transportu, rolnictwa, przemysłu i odpadów, użytkowania gruntów i leśnictwa.

Województwo małopolskie realizuje projekt LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r. Partnerami projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, miasta Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 małopolskich powiatów. Nadrzędnym celem projektu jest pełne wdrożenie małopolskiego Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego 18 lutego 2020 r.

Więcej o projekcie

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Środowiska / JS