Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Biomasa. Energia (nie tylko) z odpadów

Środowisko
27 maja 2020
Biomasa, biopaliwa oraz biogaz to przykłady odnawialnych źródeł energii (OZE), które w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność, co przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na nie. Biomasa to nic innego jak ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzących z rolnictwa (substancji roślinnych i zwierzęcych), leśnictwa i związanych z nimi działów przemysłu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych.

Prezentujemy kolejny materiał z cyklu, w którym opowiadamy o poszczególnych odnawialnych źródłach energii, przybliżamy zasady ich funkcjonowania, a także programy, z których można pozyskać dotacje. Więcej informacji o cyklu filmów realizowanych przez Telewizję ekoMałopolski znajdziesz tutaj.

Biomasę można wykorzystywać do celów energetycznych na trzy podstawowe sposoby. To bezpośrednie spalanie biomasy w kotłach (np. drewna pod różną postacią, słomy, pelletów, zrębek), przetwarzanie jej na paliwa ciekłe - np. estry oleju rzepakowego, alkohol - lub gazowe, np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy.

Biomasa dziś, to już nie tylko spalanie w piecach domowych drewna czy pelletu. Małopolska uchwała antysmogowa pozwala na stosowanie takiego paliwa, jeśli wykorzystywane urządzenia spełniają wymagania ekoprojektu. Jednak  biomasa to niewykorzystany potencjał do produkcji biogazu i biopaliw. Myśląc o energetycznym wykorzystaniu tego surowca, powinniśmy się skupić właśnie na takich rozwiązaniach

– mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Biorąc pod uwagę trendy wykorzystania biomasy do celów energetycznych, można przypuszczać, że w przyszłości zastosowanie na większą skalę kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) i trigeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej i chłodu) może przyczynić się do osiągnięcia krajowych i unijnych celów z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej.

Obecnie największą popularnością cieszy się biomasa w formie stałej, tj. drewno pod różną postacią oraz rośliny energetyczne. Najbardziej znanymi odmianami biomasy stałej są: brykiet (słoma i niewielkie części drzew, np. trociny i wióry) i pellet (ma kształt granulatu i tworzony jest z trocin i wiór).

Jeśli jednak zdecydujemy się na wykorzystanie jej w takiej formie, należy pamiętać, iż wg uchwały antysmogowej dla Małopolski kocioł na to paliwa stałe musi być nowoczesnym urządzeniem, spełniającym wymagania tzw. ekoprojektu. Dodatkowo od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej przez dwa lata. Więcej nt. Małopolskiej Uchwały antysmogowej:

 https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/.

Biomasa jest także materiałem wyjściowym do produkcji biopaliw. Biopaliwa ciekłe wykorzystywane są głównie w transporcie. To: bioolej, biodiesel i bioalkohole, stosowane jako dodatki do konwencjonalnych paliw, bądź ich ekologiczne zamienniki.

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego. Biogaz rolniczy stanowi produkt beztlenowej fermentacji biomasy (np. odpadów rolnych czy z oczyszczalni ścieków) i może posłużyć do produkcji energii cieplnej, eklektycznej i napędzania pojazdów mechanicznych (samoistnie lub jako biokomponent w mieszankach dwu- i trzyskładnikowych). Znane polskie rafinerie produkują biokomponenty paliw, przetwarzając popularny w Małopolsce rzepak.

W województwie małopolskim udział biomasy w produkcji energii z odnawialnych źródeł energii stanowi 3,6% (19,4 MW), a biogazu 1,2% (6,5 MW) (stan na 2018). Dotacje i pożyczki na instalacje oparte o ten rodzaj OZE można uzyskać za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej na ten temat w materiale TV EkoMałopolska:

 

Nie jesteśmy skazani na węgiel! Zarówno w domach jak i większych kotłowniach oraz na przemysłową skalę coraz częściej...

Opublikowany przez EkoMałopolska TV Środa, 27 maja 2020

 

Źródła informacji

  1. Szufla Sz., Biomasa paliwem XXI wieku, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka.
  2. Kubrycz M., Biomasa jako nośnik energii odnawialnej, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska.
  3. Berent-Kowalska G., Jurgaś A., Kacprowska J., Pawelczyk M., Szymańska M. Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2019 r.

Galeria zdjęć