Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Agroenergia – czysty ekologicznie prąd dla rolników indywidualnych

Środowisko
01 października 2019
Agroenergia to program, dzięki któremu rolnicy indywidualni chcący zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity budżet programu opiewa na 200 milionów złotych. Wnioski można składać do 20 grudnia 2019 roku.

Dla kogo Agroenergia

Agroenergia to szansa dla rolnika, który jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa. Celem programu jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które  pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100%. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat.

Na co można uzyskać dotację

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej:

  • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
  • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp
  • małe elektrownie wodne do 5 MWe
  • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
  • kolektory słoneczne
  • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
  • pompy ciepła
  • towarzyszące magazyny energii

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (konieczny jest podpis elektroniczny), w terminie do 20 grudnia 2019 r. za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Oprócz wersji elektronicznej należy złożyć osobiście w NFOŚiGW lub przesłać pocztą, wygenerowany w GWD wydruk na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM