Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Złota dziewiątka najlepszych pomysłów

Sprawy społeczne i rodzina
12 stycznia 2021
„Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” – projekt realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - jako jedyny w Polsce został wyróżniony publikacją Komisji Europejskiej, pod nazwą „Social innovation: inspirational practices supporting people throughout their lives”.

Województwo od lat skutecznie wspiera osoby, mające pomysł na pomaganie ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. Wyrazem są działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w zakresie inkubowania innowacji społecznych.

Wybór „Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych” jako jednej z dobrych praktyk w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w Unii Europejskiej jest dowodem na potrzebę naszych działań, a model pracy z innowatorami jest bardzo skuteczny

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

„Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” powstał w 2016 roku z myślą o wykorzystaniu nowatorskich, oddolnych rozwiązań, zwiększających skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych. Projekt od początku do końca był oparty na współpracy z pomysłodawcami i grupami testującymi, a także potencjalnymi producentami i użytkownikami.

W 2019 roku Rada Innowacji Społecznych wybrała dziewięć najskuteczniejszych innowacji i rekomendowała je do upowszechnienia. Wśród nich znalazły się między innymi takie rozwiązania jak płaszcz przeciwdeszczowy (Uniodzież) dla osób poruszających się na wózkach (dzięki modułowej budowie może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika), platforma „Czas na aktywność” (ułatwiająca kontakty społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną) czy aplikacja umożliwiająca zdalną asystę dla osób niewidzących i słabowidzących (Teleasystent).

Te i inne innowacje znajdą Państwo na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w zakładce innowacje społeczne. Złota dziewiątka innowacji wypracowanych w Małopolsce została udostępniona odbiorcom na zasadzie otwartej licencji, dlatego może z niej skorzystać każdy zainteresowany.

Sukces spowodował uruchomienie kolejnych inkubatorów innowacji społecznych – Inkubatora Dostępności oraz Inkubatora Włączenia Społecznego – projektów o zasięgu ogólnopolskim. Dzięki nim poszukiwane są pomysły na innowacje, zwiększające dostępność dla osób z ograniczoną percepcją i mobilnością oraz na rozwiązania odpowiadające na potrzeby  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wierzymy w potencjał i możliwości każdego człowieka. Każdy może zostać innowatorem społecznym, o czym świadczą kolejne pomysły, wpływające znacząco na poprawę ludzkiego życia

- zauważa wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Social innovation: inspirational practices supporting people throughout their lives” na stronie ROPS Kraków. Artykuł jest dostępny w tym miejscu

Galeria zdjęć