Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zaangażowanie i chęć pomagania zostały docenione

Sprawy społeczne i rodzina
06 grudnia 2017
Codzienne poświęcenie, ogromna empatia i chęć działania – to tylko niektóre cechy osób, do których już po raz siódmy trafiły nagrody przyznane w ramach konkursu Pracownik Socjalny Roku organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – instytucję Województwa Małopolskiego. Wyróżnienia wręczył wicemarszałek Wojciech Kozak, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za politykę społeczną.

Po raz kolejny Województwo Małopolskie doceniło osoby, które mają ogromną moc pomagania innym. Są to oczywiście pracownicy socjalni, którzy w wyjątkowy sposób poświęcają się pracy z osobami na co dzień zmagającymi się z trudnymi, życiowymi problemami. To wymagające zadanie, dlatego wyróżniamy tych pracowników, którzy angażują się i codziennie zaszczepiają w innych ludziach wiarę w siebie 

– podkreślił wicemarszałek Kozak podczas uroczystego wręczenia nagród, które odbyło się w trakcie konferencji „Na drodze do skutecznych i efektywnych działań/rozwiązań. Podejście strategiczne w pomocy społecznej”.

W kategorii ANIMACJA nagrodę główną – tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2017 – otrzymała Dorota Głowacka-Prus z filii nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za niezwykłe zaangażowanie w wykonywaną pracę, liczne projekty realizowane na rzecz społeczności lokalnej oraz różnorodną aktywność wykraczająca poza obowiązki służbowe. Laureatka nagrody koordynuje m.in. projekt socjalny „Wspólny czas” skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, współprowadzi też chociażby warsztaty na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swoimi działaniami pokazuje, że pracownik socjalny to niekoniecznie urzędnik oddalony od problemów mieszkańców, ale przede wszystkim – osoba empatyczna, rozumiejąca potrzeby innych i działająca na ich rzecz.

Wyróżnienie w tej kategorii trafiło z kolei do Anny Tomaszkiewicz-Gorgosz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie za oddanie wykonywanej pracy, umiejętność doboru właściwych narzędzi do działania w środowisku lokalnym i udzielanie skutecznej pomocy swoim podopiecznym.  Anna Tomaszkiewicz-Gorgosz stworzyła grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, organizuje też warsztaty „Wychowanie bez klapsa”. Osoby, z którymi pracuje, doceniły jej empatię, a zarazem profesjonalizm i okazywaną przez nią wymierną pomoc, jak i okazywane wsparcie emocjonalne.

W kategorii INTEGRACJA wyróżniona została Danuta Jolanta Fudała z Domu Pomocy Społecznej w Krakowie (ul. Łanowa 39) za codzienny trud związany z wykonywaną pracą na rzecz osób wymagających szczególnej troski, oddania, empatii i zrozumienia. Dzięki niej mieszkańcy mają lepsze warunki pobytu w domu pomocy społecznej, gdzie mogą znaleźć nie tylko wsparcie profesjonalnego pracownika, ale też – co równie ważne – przyjaciela gotowego do rozmowy, pomocy i codziennego wsparcia. Danuta Jolanta Fudała z powodzeniem realizuje zarówno projekty o charakterze międzynarodowym (dotyczące m.in. opieki paliatywnej) oraz lokalym (na rzecz przeciwdziałania izolacji społecznej i integracji mieszkańców domu pomocy, w którym pracuje).

Konkursowe wyróżnienie zostało przyznane też w kategorii DOŚWIADCZENIE – Marzena Szewczyk z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie została doceniona za ponad 20-letnią pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy, wykluczonych społecznie, zepchniętych na margines życia, a także dzieci i młodzieży. Pasja, która towarzyszy wykonywanej przez Marzenę Szewczyk pracy, pozwala na ciągłą pomoc potrzebującym pomimo wielu trudności – związanych chociażby z często spotykaną niechęcią czy brakiem chęci współdziałania. Przez lata pracy starała się umiejętnie dobierać metody pracy tak, aby udzielana pomoc była najbardziej skuteczna. Nieustannie wspiera też osoby dotknięte przemocą w rodzinie oraz prowadzi liczne konsultacje, prelekcje czy konferencje, informując mieszkańców o zjawisku przemocy w rodzinie.

***

Przypomnijmy, ze celem zorganizowanej już po raz siódmy konferencji „Na drodze do skutecznych i efektywnych działań/rozwiązań. Podejście strategiczne w pomocy społecznej” – której towarzyszyło wręczenie nagród – było zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jako efektywnego narzędzia dokonywania zmiany społecznej. Podczas konferencji poruszono kwestie związane m.in. z przygotowaniem lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. W konferencji wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej. Wydarzenie odbyło się 6 grudnia 2017 r. w Krakowie.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM