Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

XV Gala Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”

Sprawy społeczne i rodzina
06 kwietnia 2022
We środę, 6 kwietnia w Kinie Kijów w Krakowie już po raz 15 zostali nagrodzeni i wyróżnieni nietuzinkowi seniorzy, aktywnie działający w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy na rzecz lokalnych społeczności. W trakcie uroczystej, jubileuszowej Gali Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, poznaliśmy Laureatów XVI i XV edycji tego wyjątkowego konkursu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Iwona Gibas z zarządu województwa, przewodniczący SWM prof. Jan Tadeusz Duda i radne województwa Marta Mordarska i Agnieszka Zając.

W Małopolskim Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej nasze działania koncentrować się będą wokół spaw ważnych dla seniorów. To liczne inicjatywy aktywizujące społecznie, kulturalnie, sportowo i rekreacyjnie. To poszukiwanie miejsc odpowiadających na potrzeby osób starszych, rozwój idei partycypacji i integracji międzypokoleniowej. Podniesienie jakości życia małopolskich seniorów to jedno z priorytetowych działań Samorządu Województwa Małopolskiego

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wydarzenie promujące postawy ważne społecznie, rozpoczyna cykl inicjatyw składających się na Małopolski Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2022 roku. Jak ważne jest współtworzenie warunków do dobrego życia, rozwoju, aktywności i zachowania zdrowia seniorów pokazuje regionalna polityka senioralna ukierunkowana na potrzeby tej grupy społecznej.

Małopolska przygotowała z tej okazji dedykowany serwis Srebrna Małopolska. Senior

W dotychczasowych edycjach Tytułem „Seniorki / Seniora Roku” nagrodzono 26 seniorów, 31 zostało wyróżnionych. Sylwetki nagrodzonych w każdym roku seniorów pokazują, że niezależnie od wieku emerytalnego można nadal pozostać w aktywności działając w organizacjach pozarządowych czy na uniwersytetach III wieku.  

Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” ma ogromne znaczenie dla promowania aktywnego stylu życia i podejmowania działań na rzecz rodziny, jak i społeczności lokalnej pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Od 15 lat poznajemy sylwetki wspaniałych osobowości, niezwykłych seniorów, postaci, które mogą być wzorem dla młodego pokolenia. Cieszę się, że małopolscy seniorzy swoją postawą, aktywnością i zaangażowaniem w sprawy społeczne mogą stanowi przykład dla mieszkańców innych województw

– dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa.

Niezwykłym wyróżnieniem jest nagroda, którą otrzymują utytułowani seniorzy to statuetka wykonana przez prof. dr hab. Krzysztofa Nitscha - artystę, rzeźbiarza, związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, znanego i cenionego w kraju i za granicą, laureata wielu nagród i wyróżnień.

Poniżej sylwetki laureatów i wyróżnionych:

Honorowe wyróżnienia - XIV edycja:

Dorota Dejnak z Nowego Wiśnicza - założycielka i Prezes Stowarzyszenia 60+ Nowy Wiśnicz, z którym aktywnie angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia służące krzewieniu tradycji, kultury, sztuki i historii w lokalnym środowisku.

Zofia Górecka z Olszyny - od blisko 40 lat aktywna członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Olszynach, współautorka i realizatorka wielu projektów senioralnych i międzypokoleniowych, prowadząca działania animujące i samopomocowe wśród seniorów. Związana ze Stowarzyszeniem UTW w Chrzanowie.

Ferdynand Nawratil z Krakowa – wieloletni działacz harcerski i społeczny związany z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych. Aktywnie zaangażowany w prowadzenie Punktu Wolontariatu w ramach Centrum Obywatelskiego oraz spotkań dyskusyjnych dla seniorów.

Honorowe wyróżnienia - XV edycja:

Jadwiga Wszół z Miechowa - aktywność łączy z pasją oraz wykształceniem kierunkowym. Motywując seniorów do ruchu na świeżym powietrzu, prowadzi zajęcia sportowe i udziela pomocy z zakresu fizjoterapii. Zaangażowana w działalność UTW oraz Gminnej Rady Seniorów w Miechowie.

Zofia Opach z Niedźwiedzia - od ponad 20 lat zaangażowana w społeczną działalność jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Brata Alberta w Niedźwiedziu. W okresie pandemii organizowała wsparcie dla samotnych i potrzebujących z lokalnej społeczności.

Kazimierz Wiech z Krakowa - prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech to wybitny naukowiec i specjalista ochrony roślin. Od ponad 10 lat kieruje UTW na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W czasie pandemii zainicjował akcję „Chcesz porozmawiać zadzwoń”, w ramach której zorganizowana grupa wolontariuszy pełniła dyżury telefoniczne niosąc wsparcie psychologiczne dla seniorów odizolowanych społecznie.

Adam Jan Sawina z Raby Wyżnej - znany w swojej okolicy jako fotograf dokumentujący zabytki, pomniki, imprezy i uroczystości. Autor dwóch tomów Monografii Raby Wyżnej. Społecznik, który przyczynił się do budowy obiektów użyteczności publicznej służących rozwojowi oświaty, kultury, sportu i rekreacji.

Seniorka Roku w XIV edycji:

Stanisława Wojnicka - od lat aktywna liderka Klubu Seniora działającego na terenie gminy Radłów. Zaangażowana w rozpowszechnianie i realizację idei wolontariatu w środowisku lokalnym. Inicjatorka i realizatorka szeregu inicjatyw na rzecz grup społecznych szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. 

Senior Roku w XIV edycji:

Stanisław WiatrPrezes UTW przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zintegrował słuchaczy UTW z seniorami z Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej dla wielu wspólnych działań, na rzecz umacniania ruchu senioralnego w Tarnowie. W ramach integracji międzypokoleniowej łączył działania UTW z działaniami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

Seniorka Roku w XV edycji:

Anna Przybyłek – Boraczyńska  - od kilkudziesięciu lat zaangażowana społecznie. Honorowa Ambasadorka i współtwórczyni magazynu „Głos Seniora”. Autorka około 50 artykułów, poprzez swoje działanie i aktywność staje się wzorem dla innych osób.  Jej motto to „Zdrowy styl na całe życie” oraz „Uczyć się, uczyć innych”.

Senior Roku w XIV edycji:

Benedykt Poręba - niestrudzony społecznik wspierający lokalnych seniorów, aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Pasjonat folkloru i założyciel Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, z którym aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach na rzecz społeczności lokalnej oraz promuje dziedzictwo lokalne w regionie i za granicą.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ŁP