Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Srebrna Gospodarka wyzwaniem dla regionu

Sprawy społeczne i rodzina
07 listopada 2016
Żyjemy coraz dłużej – żeby wysnuć taki wniosek nie trzeba sięgać do danych statystycznych. Starzenie się społeczeństwa jest widoczne gołym okiem i dotyczy większości europejskich państw, a jego następstwa są odczuwalne zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym – również w Małopolsce. Srebrna Gospodarka, czyli sektor poświęcony seniorom stanowi więc z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej niezaprzeczalną szansę na rozwój gospodarczy naszego województwa.

Z opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny analizy przeciętnego trwania życia Polaków w 2015 roku wynika, że żyjemy coraz dłużej. Ta tendencja dotyczy też Małopolski, gdzie kobiety żyją średnio 82,4 lat, natomiast mężczyźni – 75,1. Te wyniki znacznie przewyższają średnią krajową, która wynosi odpowiednio 81,6 lat dla kobiet oraz 73,6 lat dla mężczyzn.

- Starzenie się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej i socjalnej oraz finansów publicznych, ale jednocześnie stwarza ogromne możliwości rozwoju nowych rynków i tworzenia kolejnych miejsc pracy. To szansa, której nie można zaprzepaścić – podkreśla wicemarszałek Wojciech Kozak i dodaje: - Takie podejście wymaga zmiany w myśleniu o osobach starszych, które nie mogą być postrzegane jako obciążenie dla gospodarki czy społeczeństwa. Powinniśmy traktować seniorów jako kapitał, a z ich wiedzy i doświadczenia czerpać garściami. 

Z analizy sytuacji demograficznej Małopolski wynika, że na tle kraju, a zwłaszcza na tle Europy Zachodniej, nasz region jest stosunkowo młody. Wielkim osiągnięciem jest stale wydłużająca się średnia życia mieszkańców, która w 2015 roku wyniosła 75,1 roku dla mężczyzn i 82,4 roku dla kobiet. Jak pokazują dane, życie mieszkańców Małopolski wydłużyło się od 2003 roku przeciętnie o około 4 lata.

Co prawda Małopolska może pochwalić się trzecim w kraju wynikiem pokazującym poziom przyrostu naturalnego (dane za 2014 rok – województwo pomorskie 2,0‰, wielkopolskie - 1,7‰, Małopolska 1,4‰). Jednak współczynnik starości demograficznej (liczony jako relacja osób w wieku 65+ do ogółu mieszkańców) pokazuje, że z roku na rok będzie przybywać seniorów. W 2014 roku w Małopolsce osoby najstarsze (65+) stanowiły 14,9% ogółu ludności. Prognozy na kolejne lata zakładają, że w 2020 roku będzie ich 17,7%, w 2035 – 23%, a w 2050 – 31,2%.

Dłuższe życie mieszkańców ma wpływ na wiele dziedzin, w tym zwłaszcza na politykę społeczną, ochronę zdrowia i zapotrzebowanie na usługi dedykowane seniorom. Dlatego zjawisko to staje się kluczowym tematem debat poświęconych rozwojowi kolejnych obszarów dedykowanych seniorom. Proces starzenia się społeczeństwa oraz wyzwania i korzyści z nim związane to temat zbliżającego się Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, który odbędzie się 18 listopada w Krakowie.

Program Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki do pobrania poniżej.

Galeria zdjęć