Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Najlepszy pracownik socjalny roku poszukiwany!

Sprawy społeczne i rodzina
05 listopada 2018
Każdego dnia poświęcają się dla innych, wspierając w codziennym trudzie tych najbardziej potrzebującym, mają ogromne serce, są pełni empatii i chęci do pomocy – mowa o pracownikach socjalnych. Już po raz ósmy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – instytucja Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs, dzięki któremu poznamy najlepszego pracownika socjalnego. Kandydatów można zgłaszać do 9 listopada.

Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania pozwala wyróżniać wyjątkowych pracowników socjalnych z terenu całego województwa. Tegoroczna edycja ma na celu nagrodzenie tych, którzy w swojej codziennej pracy dostrzegają moc i znaczenie budowania współpracy międzysektorowej. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy regionu uświadamiają sobie jak trudną i odpowiedzialną rolę w społeczeństwie pełnią pracownicy socjalni.

Przy ocenie kandydatur organizatorzy będą szczególnie premiować inicjatywy interdyscyplinarne angażujące liczną grupę podmiotów, których współpraca przekuła dane przedsięwzięcie w sukces. Tegorocznym laureatem konkursu na Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2018 zostanie nie kto inny, jak Lider Współpracy.

Kogo możesz zgłosić do konkursu?

Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego pracujące na terenie Małopolski w:
• jednostce organizacyjnej pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego,
• organizacji pozarządowej, której organy administracji rządowej lub samorządowej zleciły realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
• placówce służby zdrowia,
• zakładzie karnym,
• jednostce właściwej w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
• klubie integracji społecznej,
• centrum integracji społecznej,
• innych instytucjach niż w/w, zatrudniających osoby na stanowisku pracownika socjalnego.

Jak zgłosić kandydata?

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać przełożeni lub współpracownicy. Dla każdej z tych dwóch ścieżek został przygotowany odrębny formularz.

Regulamin konkursu oraz formularze kart zgłoszeniowych są dostępne na stronie internetowej.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub przesłać do dnia 9 listopada br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

Kandydatury oceni kapituła konkursowa, którą tworzą zaproszeni przez organizatora specjaliści w dziedzinie pracy socjalnej, a także reprezentanci podmiotów patronujących inicjatywie.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas konferencji „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach”, która odbędzie się 20 listopada br. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pod numerem telefonu: 12 422 06 36 w. 21.

 

Galeria zdjęć