Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Innowacje Społeczne impulsem do zwiększenia dostępności

Sprawy społeczne i rodzina
23 stycznia 2023
Wyobraź sobie świat, w którym każdy, bez względu na to czy korzysta ze wszystkich zmysłów, porusza się samodzielnie, jest młody czy dojrzały - ma pełny dostęp do przestrzeni publicznej, edukacji, wydarzeń kulturalnych, rynku pracy czy usług medycznych. Wyobraź sobie koncert, w którym weźmie udział osoba głucha. Piknik sąsiedzki, na którym z przyjaciółmi będzie bawić się osoba niewidoma. Wyobraź sobie świat, w którym będzie miejsce dla nas wszystkich. Potrafisz?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podjął to wyzwanie i w 2019 roku w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, uruchomił projekt „Inkubator Dostępności”. Nawiązując współpracę z aktywnymi, pomysłowymi i wrażliwymi społecznie podmiotami, firmami i osobami prywatnymi z terenu całej Polski, ROPS poszukiwał nowych rozwiązań na zwiększenie dostępności do przestrzeni publicznej, usług, edukacji dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i percepcji, które zasilą zasoby administracji publicznej.

Z dumą mogę powiedzieć, że Małopolska stałą się otwartą i sprzyjającą przestrzenią dla rozwijania kreatywności ludzi świadomych społecznie, wrażliwych i zaangażowanych, którzy wielokrotnie dysponują najtrafniejszym pomysłem na rozwiązanie danego problemu społecznego. Efekty Inkubatorów prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie są dowodem, że inwestycja w innowacje społeczne jest opłacalna i z pewnością będziemy je nadal wspierać

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Nieszablonowa odpowiedź na standardowe problemy społeczne

Idea inkubowania innowacji społecznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie powstała już w 2016 r. z potrzeby szukania nowej jakości dla działań samorządu w obszarze wsparcia swoich mieszkańców, szczególnie tych niesamodzielnych. Inkubatory powstały z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze, oddolnych rozwiązań mających zaspokoić potrzeby społeczne z obszaru usług opiekuńczych, zwiększania dostępności, wsparcia procesu włączenia społecznego.

Ideę inkubacji oparto na udzielaniu grantów, jednak przyjęta przez zespół ROPS rola od samego początku wykraczała poza zwykłą rolę płatnika środków finansowych. Jak wynika z badania opinii innowatorów, kluczowe było merytoryczne, organizacyjnie i emocjonalne wsparcie na ścieżce testowania nowatorskich pomysłów.

Wnioski i efekty z przeprowadzonych testów pozwoliły wybrać spośród 45 sfinansowanych innowacji, 9 pomysłów, które przeszły do upowszechnienia na szerszą skalę.

Jeszcze to co kilka lata temu było wyzwaniem i nowym obszarem działań województwa, pełnym wątpliwości i znaków zapytania, dziś stało się oczywiste i oswojone. Bardzo się cieszę, że innowacje powstałe w Inkubatorze Dostępności w ROPS w Krakowie, są takim impulsem do zmiany w obszarze dostępności i że to właśnie Małopolska daje wzorce do naśladowania dla pozostałych regionów

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Jakie innowacje okazały się najlepsze ?

Rada Innowacji Społecznych wybrała do upowszechniania 9 innowacji:

 1. Wykorzystanie druku 3 D w tworzeniu zabawek dla dzieci niewidomych
  Zabawka edukacyjna w formie puzzli 3D, w których każdy element układanki posiada nadrukowaną literę w polskim alfabecie Braille'a odpowiadającą literom słowa, które puzzle przedstawiają swoim kształtem. Po połączeniu wszystkich elementów powstaje przedmiot, który kształtem odwzorowuje słowo, np. kot lub mysz.
 2. Strażnik
  Aplikacja wykrywająca dźwiękowe komunikaty ostrzegawcze i przekazująca je za pośrednictwem wibracji opaski typu „smart band” osobom Głuchym podczas np. snu gdy użytkownik nie korzysta z narzędzi wspomagających słuch.
 3. Gra o zdrowie
  Terapeutyczna gra planszowa w której gracz wciela się w różne postaci z obszaru rynku pracy (np. pracownik, pracodawca, kandydat do pracy). Gra porusza aspekty zwiane z sytuacjami społecznymi w miejscu pracy, kwestiami prawnymi, finansowymi, urzędowymi i jest wsparciem dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego.
 4. Wibraap
  Kamizelka oraz aplikacja przetwarzające dźwięki w wibracje odczuwalne przez ciało osoby niesłyszącej, służące do wzmocnienia poza-słuchowego odczuwania muzyki.
 5. Himalaje autyzmu
  Model pracy określający ścieżkę postępowania wobec pacjenta neuroatypowego, która przygotowuje go do wizyty, wspiera jego komunikację z personelem oraz niweluje bodźce powodujące trudne zachowania, co umożliwia diagnostykę i prowadzenie leczenia.
 6. Hop-hop mobilny plac zabaw
  Scenariusze ćwiczeń i komplet meblozabawek, wspomagające domową rehabilitację dzieci w obszarze motoryki. Założeniem pomysłu jest terapia przez zabawę oraz wspomaganie prawidłowego rozwoju psychoruchowego w warunkach domowych, gabinetach terapeutycznych i przedszkolach.
 7. Wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku
  Mobilne maty naprowadzające, tworzące drogi bezpiecznego poruszania się w przestrzeni imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz podręcznik instruktażowy dedykowany organizatorom imprez masowych.
 8. Zakupy na jednym wózki z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchu – LEKABEL
  Nakładka na wózek zakupowy stabilizująca pozycję dziecka z niepełnosprawnością ruchową, Ułatwia zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych, zapewnia dziecku uczestnictwo w pełniejszym życiu rodzinnym, a opiekunom zwiększą wygodę i mobilność w trakcie robienia zakupów.
 9. Paszport pacjenta z chorobą rzadką
  System informatyczny, który umożliwia zapis najważniejszych danych pacjenta na nośniku elektronicznym, tzw. paszporcie pacjenta. Dane dotyczą informacji na temat choroby, leków, lekarzy pacjenta z chorobą rzadką.

Dziś, wszystkim Innowatorom i Innowatorkom Społecznym współpracującym z ROPS w Krakowie, partnerom, a także uczestnikom spotkań należą się duże podziękowania za poświęcony czas, energię, niespożyte pokłady empatii i kreatywności. Życzymy dalszych sukcesów na drodze do tworzenia świata dostępnego dla nas wszystkich.

Więcej informacji na www.rops.krakow.pl

________________________________________

Projekt „Inkubator Dostępności” wdrażany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w okresie 10.2019 – 12.2022 r. w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje Społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Uni Europejskij w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć