Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska – miejsce bezpieczne i przyjazne seniorom

Sprawy społeczne i rodzina
10 lutego 2020
Poprawa bezpieczeństwa seniorów, umiejętne rozpoznanie i skuteczne reagowanie na manipulacje, oszustwa czy wyłudzenia, a także pogłębianie świadomości w obszarze praw konsumentów – to między innymi te cele przyświecają konkursowi „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”. Na realizację edukacyjnych przedsięwzięć samorząd województwa zarezerwował w sumie 300 tys. zł.

W konferencji prasowej związanej z ogłoszonym właśnie konkursem wzięli udział: Marta Malec-Lech z ZWM, Wioletta Wilimska – dyrektor ROPS-u w Krakowie, mł. insp. Krzysztof Dymura – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie oraz podinspektor Izabela Ciarka i podkomisarz Beata Wcisło.

Kolejna edycja konkursu z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów ma na celu wsparcie małopolskich seniorów, a przede wszystkim poprawę ich bezpieczeństwa. Konkurs jest dedykowany organizacjom pozarządowym, które poprzez realizację swoich projektów edukują tę grupę wiekową na temat wszelkich niebezpieczeństw, z którymi mogą się spotkać. W związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów, w tym roku zwiększyliśmy pulę środków w konkursie. Do podziału jest aż 300 tys. zł

– mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Każdego dnia policja i media informują nas o przestępstwach i oszustwach popełnianych względem osób starszych, zwłaszcza metodami na „wnuczka” czy „policjanta”. Słyszymy też o licznych prezentacjach mających na celu sprzedaż często niepotrzebnych i kosztownych dla seniorów towarów. Przestępcy wykorzystując łatwowierność oraz niski poziom czujności i podejrzliwości osób starszych czy samotnych dopuszczają się haniebnych czynów wykorzystują przy tym liczne techniki psychomanipulacyjne.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym priorytetem

Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom już po raz drugi samorząd województwa ogłasza konkurs, mający na celu przeciwdziałanie zagrożeniom czyhającym na osoby starsze. W ramach konkursu zostaną zrealizowane zadania dotyczące m.in. bezpieczeństwa w sieci, a także w obrocie handlowym i prawnym. Ponadto będą organizowane prelekcje na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji czy przeciwdziałania nieetycznym praktykom konsumenckim.

Podczas spotkań i wykładów seniorzy będą mogli poznać i nauczyć się reagować na różne metody dotyczące wyłudzeń, oszustw, a także poznają podstawowe zasady postępowania cywilnego oraz administracyjnego, które powinno być zastosowane w momencie, kiedy padną ofiarą przestępstwa.

Działania te z pewnością zwiększą poczucie bezpieczeństwa i poprawią umiejętność korzystania z dostępnych dóbr i usług, a także przyczynią się do rozwoju przedsięwzięć promujących integrację międzypokoleniową, poprzez wymianę doświadczeń i promowanie właściwych wzorów zachowań.

W tym zakresie zawsze warto edukować, ponieważ bezwzględność przestępców nie zna granic. Słyszymy o coraz to nowych, niestandardowych metodach wyłudzania czy naciągania. W wyniku posunięć oprawców seniorzy tracą często oszczędności całego życia. Chcemy uczulać ich na tego typu działania, podnosić świadomość prawną oraz kształtować wśród nich postawy umożliwiające skuteczną ochronę przed tego rodzaju sytuacjami

– dodała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Kto może wziąć udział w konkursie?

O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności organizacje pozarządowe, co ważne, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie, tzn. obejmuje: działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów lub edukację lub poradnictwo w zakresie prawa.
Na pomysły organizacji pozarządowych czekamy do 28 lutego br. do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”, w tym regulamin, są dostępne na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”. Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM