Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021 rostrzygnięty

Sprawy społeczne i rodzina
21 października 2021
Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej – inicjatywy, której głównym celem jest nagrodzenie najlepszych w regionie przedsiębiorstw społecznych. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka - Przewodniczący Kapituły Decyzyjnej Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021 oraz radni województwa Marta Mordarska, Elżbieta Achinger, Kinga Skowrońska i Robert Bylica.

Dzisiaj potrzebujemy solidarności i wspólnotowego spojrzenia na pojawiające się wyzwania społeczno-gospodarcze, a przecież ideą konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej jest właśnie dostrzeżenie i nagrodzenie najlepszych małopolskich przedsiębiorstw społecznych, z sukcesem łączących działalność ekonomiczną z misją społeczną

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 2011 roku, która ma na celu promocję małopolskich przedsiębiorstw społecznych. Rozstrzygnięcie Konkursu tradycyjnie następuje podczas uroczystej gali, w obecności przedstawicieli samorządu Województwa Małopolskiego, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Nie inaczej było w tym roku.

Ekonomia społeczna, łącząc działalność komercyjną z celami społecznymi, stanowi twórczą alternatywę dla tradycyjnie pojmowanej gospodarki rynkowej. Firmy społeczne tworzą miejsca pracy dla osób z różnych względów doświadczających problemów życiowych. Odgrywają tym samym rolę ważnego instrumentu polityki społecznej, która na poziomie naszego regionu kieruje się takimi wartościami jak solidarność, współpraca i zaufanie. Województwo Małopolskie inwestuje w rozwój ekonomii społecznej, wychodząc z założenia, że to co najważniejsze, to człowiek i jego potrzeby

– powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

21 października w klimatycznych wnętrzach Fortu Kopca Kościuszki w Krakowie statuetka Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2021 trafiła do firmy Społeczna 21 Sp. z o.o. non-profit. Przedsiębiorstwo to zostało nagrodzone za tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, za inwestowanie w rozwój pracowników m.in. w zakresie aktywności społecznej i doskonalenia kompetencji zawodowych, za stałe poszukiwanie nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o potencjały i marzenia pracowników z Zespołem Downa.

Dodatkowo, wyróżnienia w kategorii głównej Konkursu otrzymały:

  • Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis za umiejętne dostosowywanie oferty do wymogów rynkowych oraz za wieloaspektowe, niezwykle aktywne działania na rzecz integracji osób niesłyszących;
  • Rabczańska Spółdzielnia Socjalna Dziewięćsił za konsekwentny i efektywny rozwój

przedsiębiorstwa społecznego opartego na zasadach spółdzielczych, którego filarem jest silny i solidarny zespół pracowniczy;

  • Charity Polska – Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Ekonomii Społecznej za aktywne promowanie osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy oraz za wykreowanie prekursorskiej formuły łączącej filantropię ze świadomą konsumpcją i zbudowanie firmy społecznej urzeczywistniającej w praktyce te wartości.

Do Charity Polska, po gorącej rywalizacji w plebiscycie internetowym, trafiła również tegoroczna Nagroda Publiczności.

Tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej w kategorii Debiut Roku – za stworzenie oferty będącej trafną odpowiedzią na lokalne potrzeby, za czynną obecność w życiu społeczności oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w ramach prowadzonej działalności – otrzymała natomiast Spółdzielnia Socjalna „Przedszkolaki to My” z Chełmca.

Sektor ekonomii społecznej to nie tylko przedsiębiorstwa społeczne, to także jednostki reintegracyjne, takie jak centra i kluby integracji społecznej czy warsztaty terapii zajęciowej oraz zakłady aktywności zawodowej, których zadaniem jest wspieranie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy w ich drodze do zatrudnienia i samodzielności. W 2021 r. wyróżnienie w kategorii Podmiot Reintegracyjny Roku otrzymał działający w krakowskiej Nowej Hucie Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Gaudium et Spes. Został on nagrodzony za innowacyjne podejście do zadań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz promowanie wizerunku osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy poprzez zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.

Kapituła Konkursu, wzorem poprzednich lat, zwróciła uwagę również na otoczenie sektora ekonomii społecznej, biznesowe i instytucjonalne, sprzyjające rozwojowi ekonomii społecznej.

Za liczne inicjatywy w społeczności lokalnej zbliżające ludzi i pokazujące międzyludzką solidarność oraz za kreowanie przyjaznej przestrzeni dla sprzedaży produktów i promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej tytuł Samorządu Przyjaznego Ekonomii Społecznej otrzymała Gmina Wielka Wieś.

Wyróżnienie dla firmy komercyjnej wraz z tytułem Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej trafiło z kolei do spółki Frytki Belgijskie w Krakowie Łukasz Wilk i Mateusz Szpak Sp. j. za konsekwentne zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o instrumenty biznesowe, za wsparcie finansowe i doradcze oraz niezachwianą wiarę w sukces tego przedsięwzięcia.

Serdecznie gratuluję tegorocznym zwycięzcom i laureatom konkursu. Jest on na tyle wyjątkowy, że wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń w Małopolsce. Każdego roku doceniamy i wspieramy wszelkie społeczne i lokalne inicjatywy, a przedsiębiorcy pokazują swoimi działaniami, że dobro jest w Małopolsce - podkreśla radna województwa Marta Mordarska.

W tym roku Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej przewidział również możliwość nagrodzenia inicjatywy przyczyniającej się do rozwoju idei przedsiębiorczości społecznej w województwie małopolskim. Kapituła Konkursu zwróciła uwagę na takie przedsięwzięcia jak:

  • Akcja pomocy mieszkańcom Krakowa w trudnej sytuacji w trakcie pandemii „Podaruj obiad z Cogito najbardziej potrzebującym”, polegająca na dostawie bezpłatnych ciepłych posiłków dla osób starszych i z niepełnosprawnością przygotowanych przez pracowników ZAZ Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito” w oparciu o zbiórkę publiczną;
  • Partnerstwo „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” (UBS Businsess Solutions Poland Sp. z o.o., Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) realizujące program grantowy, którego celem było wsparcie adaptacji podmiotów ekonomii społecznej do zmienionej wskutek epidemii sytuacji społecznej i rynkowej;
  • Spółdzielnia Uczniowska „Szarotka” prowadzona przez uczniów Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w formule sklepiku szkolnego z artykułami spożywczymi.

Warto na koniec wspomnieć, że sam Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej jest wyjątkową inicjatywą łączącą osoby i organizacje z różnych sektorów wspierające ekonomię społeczną.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dzięki współpracy z Partnerami Strategicznymi: Bankiem Gospodarstwa Krajowego,  Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., UBS Business Solutions Poland sp. z o.o., Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o.  

Laureaci Konkursu otrzymali nagrody finansowe oraz rzeczowe o łącznej wartości 45 tys. zł.

W tegorocznej edycji nie zabrakło również wieloletnich partnerów tego przedsięwzięcia takich jak: Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Loża Małopolska Business Centre Club.

Opieką medialną Konkurs objęli: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski oraz ngo.pl.

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawował Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Galeria zdjęć