Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kolejne rodziny otrzymają wsparcie w ramach projektu "Małopolska Niania 2.0"

Sprawy społeczne i rodzina
19 lipca 2022
Znamy już wyniki tegorocznego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0”. Dzięki dofinansowaniu kolejni małopolscy rodzice będą mogli podjąć lub kontynuować zatrudnienie, zapewniając jednocześnie swoim pociechom profesjonalną opiekę.

Celem projektu "Małopolska Niania 2.0" jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

Realizowany już od ponad czterech lat projekt Samorządu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Niania 2.0” jest odpowiedzią na występujący w wielu małopolskich gminach problem związany z niskim bądź niewystarczającym dostępem do różnych form opieki dla najmłodszych dzieci, co stanowi istotną barierę w zakresie godzenia przez rodziców życia rodzinnego z zawodowym. Łącznie w ramach ogłoszonych do tej pory czterech naborów ze wsparcia skorzysta prawie 830 małopolskich rodzin. Jestem przekonany, że będzie to nieoceniona pomoc dla młodych rodziców w tych jakże trudnych dla naszego kraju czasach pandemii, wysokiej inflacji oraz kryzysu uchodźczego

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie kierowane jest do rodziców, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również do rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Podczas rekrutacji preferowani byli rodzice pozostający bez pracy, przebywający na urlopie związanym z rodzicielstwem, mieszkający w gminach o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3, rodzice z niepełnosprawnościami lub mający pod opieką dziecko do lat 3 z niepełnosprawnościami, a także rodzice samotnie wychowujący dziecko.

Projekt „Małopolska Niania 2.0” doskonale wpisuje się w bieżące potrzeby rodzin w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem, szczególnie w tych gminach, gdzie dostęp do opieki żłobkowej jest utrudniony. Warto zaznaczyć, że na wsparcie rodzin w tym zakresie w ramach Projektu przeznaczonych będzie w sumie ponad 20 mln zł - są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Dzięki tej inicjatywie Województwa Małopolskiego mieszkańcy Małopolski mogą spełniać się w roli rodzica oraz planować swój rozwój zawodowy  

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach Projektu wyniesie w 2022 r. 2150 zł/miesiąc (wsparcie podstawowe) lub 3010 zł/miesiąc (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie). W kolejnym roku te kwoty będą jeszcze wyższe (są zależne od minimalnej płacy krajowej).

O wsparcie mogli ubiegać się również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – działanie współfinansowane z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Wyniki czwartego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Logo Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie / JS