Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

I Sądeckie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Sprawy społeczne i rodzina
31 maja 2023
Wychowankowie sądeckich szkół specjalnych, klas integracyjnych, warsztatów terapii zajęciowych, stowarzyszeń i fundacji oraz opiekunowie i rodzice spotkali się na I Sądeckich Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych.

W Parku Strzeleckim uczestników wydarzenia odwiedziła przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, w towarzystwie posła na Sejm RP Patryka Wichra.

Główną ideą, zainicjowanych przez Zespół Szkół nr 5 Specjalnych z Nowego Sącza, Sądeckich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych jest integracja osób niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem, aktywizacja oraz promowanie ich twórczości i kreatywności. Liczne aktywności osób z niepełnosprawnościami zostały ujęte w 5-dniowy program /Dzień Inauguracji, Artystyczny, Sportowy, Dziecka i Rodziny oraz Sztuki/, realizowany w różnych lokalizacjach /m.in. Nowosądecki Rynek, Park Strzelecki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miasteczko Galicyjskie/.

Do organizatorów i uczestników Sądeckich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych zwrócił się marszałek Małopolski Witold Kozłowski, który w liście odczytanym przez radną Martę Mordarską napisał m.in.:

 

- Takie inicjatywy trzeba wspierać i my to w Małopolsce robimy. Wiemy, jak ważna jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, ich aktywizacja oraz integracja środowiskowa. W tym kontekście spotkanie to wpisuje się w podejmowane, także przez samorząd województwa, działania na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

 

I Sądeckie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych odbywają się pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro prasowe UMWM