Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Bo jak nie My, to kto?

Sprawy społeczne i rodzina
15 maja 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansuje zadania wspierające rodzinę i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych. Na wszystkie zadania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przeznaczono 800 tys. zł.

W otwartym konkursie ofert przewiduje się powierzenie wykonywania wieloletnich przedsięwzięć ,,Bo jak nie MY, to kto?” oraz „Aktywność społeczna i kulturowa mieszkańców subregionu sądeckiego”.

Działania obejmują propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych, organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin oraz rozwijanie integracji międzypokoleniowej

- wyjaśniła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.

Zadania zaplanowane na lata 2019-2020 będą realizować aktywność ruchową, aktywność społeczną, aktywność kulturalną, upowszechnianie tradycji regionu, integrację międzypokoleniową, promocję i upowszechnianie wolontariatu. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się w szczególności organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, kluby sportowe.

Termin złożenia ofert upływa 5 czerwca 2019 roku o godz. 12.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, są dostępne na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Biuletynu Informacji Publicznej ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/ otwarte konkursy ofert”. Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I piętro, pokój nr 12).

Galeria zdjęć