Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Czekamy na zgłoszenia do nagrody Małopolski Laur Sportu

Sport
19 kwietnia 2021
To nagroda przyznawana przez Województwo Małopolskie dla sportowców z naszego regionu za osiągnięcia sportowe. Wnioski ze zgłoszeniami kandydatów można zgłaszać do 30 kwietnia.

W tym roku nabór wniosków o przyznanie nagrody dotyczy osiągnięć sportowych uzyskanych w 2019 oraz 2020 roku.

Wzór wniosku wraz z regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród można znaleźć tutaj

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2021 roku.

Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięty wynik sportowy w 2019 r. lub w 2020 r., które zostały już złożone odpowiednio do dnia 31.01.2020 r. lub 31.01.2021 r., zostaną uwzględnione w procedurze przyznawania nagród, przeprowadzanej w roku bieżącym.

W tym celu wnioskodawca zobowiązany będzie do szybkiego uzupełnienia danych osobowych, które nie zostały ujęte w złożonym już wniosku, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
Jednocześnie zobowiązany będzie ponownie do złożenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku sportowca / trenera, stanowiącego załącznik nr 3 do nowego regulaminu, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

W przypadku wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięty wynik sportowy w 2019 roku oraz w 2020 roku, który nie został jeszcze złożony, a osiągnięty wynik sportowy przez kandydata do nagrody kwalifikuje go do przyznania mu nagrody „Małopolski Laur Sportu”, należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do nowego regulaminu, w departamencie właściwym ds. sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Wnioski należy przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków,
Departament Sportu i Igrzysk Europejskich,
lub złożyć na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 (nowa część budynku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Nowe zasady przyznawania nagród „Małopolski Laur Sportu” regulują zapisy uchwały Nr XXX/507/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2021 r, którą można znaleźć tutaj.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Sportu i Igrzysk Europejskich/Redakcja