Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zakończyło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Samorząd
05 czerwca 2024
5 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie odbyło się pierwsze w nowej kadencji samorządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o bieżących sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania samorządów, stanie zaawansowania prac w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz finansowaniu rozwoju samorządów w kontekście proponowanych zmian dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Na wstępie swojego wystąpienia, marszałek Witold Kozłowski pogratulował wójtom i burmistrzom, którzy w ostatnich wyborach samorządowych uzyskali reelekcję.

Gratuluję wszystkim tym, którzy odtworzyli mandat społeczny, bo to dowód powtórnego zaufania i docenienia tego, co do tej pory Państwo robiliście. Gratuluję tym, którzy przedstawili interesujące i ciekawe programy dla członków Waszych wspólnot, a te wspólnoty Wam zaufały i dokonały wyboru na kolejną kadencję

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

Następnie gospodarz regionu zaprezentował Raport o stanie województwa za rok 2023.

Przedstawienie raportu jest częścią procesu absolutoryjnego. To dokument obszerny, jest swoistym podsumowaniem tego, co udało nam się osiągnąć w ubiegłym roku. Zawiera bardzo pogłębioną informację o stanie naszego województwa

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

Prezentując raport marszałek Kozłowski podsumował sytuację społeczno-gospodarczą naszego regionu.

Małopolska w 2023 roku, jako jedno z czterech województw w okresie ostatnich 10 lat odnotowała wzrost liczby ludności. W porównaniu z poprzednim rokiem przyrost liczby ludności odnotowano jedynie w województwie pomorskim i małopolskim. Dochody budżetu województwa wyniosły 2 663 mld złotych, co pozwoliło na zajęcie trzeciego miejsca w kraju, po Mazowszu i Śląsku. Wydatki naszego województwa wyniosły 2 781 mld zł, a tym samym zajęliśmy drugie miejsce po Mazowszu. Ponadto utrzymaliśmy pozycję ratingową na poziomie ratingu dla kraju - na poziomie A

- zaznaczył marszałek Kozłowski.

- Ponadto Małopolska wyróżnia się niską stopą bezrobocia, wynoszącą na koniec 2023 roku 4,2%. Województwo pod tym względem zajęło 4. lokatę za województwami wielkopolskim, śląskim i mazowieckim – kontynuował gospodarz regionu.

Marszałek Witold Kozłowski przypomniał również, że Małopolska była organizatorem największej imprezy sportowej w historii naszego kraju – III Igrzysk Europejskich.

W Igrzyskach wzięło udział 6380 sportowców, rozgrywki przeprowadzono w ramach 29 dyscyplin, a tym 10 dyscyplin w randze bezpośredniej kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, 9 w randze kwalifikacji do IO, 11 w randze Mistrzostw Europy i 2 w randze drużynowych ME. W tym wydarzeniu wzięło udział blisko 200 tys. kibiców i ponad 5 tys. wolontariuszy

- wyliczał marszałek Witold Kozłowski.

Kolejnym istotnym aspektem, o którym wspomniał marszałek Kozłowski były inwestycje w kulturę.  

W 2023 roku zakończyliśmy realizację siedmiu przedsięwzięć wieloletnich, których łączna wartość wyniosła około 85,9 mln złotych. Trzeba wspomnieć m.in. o Scenie Atelier przy Teatrze im. St. Witkiewicza w Zakopanem, utworzeniu Muzeum Palace, Instytutu Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich, Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni i Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

W swoim wystąpieniu gospodarz regionu zwrócił uwagę na obszar konkurencyjności i przedsiębiorczości. Przypomniał, że Małopolska, jako jedyny region w Europie, otrzymała specjalne wyróżnienie Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.

Małopolska otrzymała to specjalne wyróżnienie m.in. ze względu na planowane działania związane ze współpracą z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Doceniono również silne partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego naszego regionu

- dodał marszałek.

Te działania, które Państwu przedstawiłem są naszym wspólnym wysiłkiem. Dzięki waszej aktywności, waszym wspólnotom, organizacjom pozarządowym, instytucjom, przedsiębiorcom możemy wykorzystać środki z Funduszy Europejskich w stu procentach. Dobra współpraca zarządu województwa z jednostkami samorządu terytorialnego to nic innego, jak wytwarzanie synergii, a ta synergia przynosi obopólne korzyści. Serdecznie za to dziękuję

- zakończył swoje wystąpienie marszałek Witold Kozłowski.

Głos zabrał również wicemarszałek Łukasz Smółka, który podsumował działania Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarach bezpieczeństwa, transportu i komunikacji oraz ochrony zdrowia.

W pojedynkę idzie się szybciej, a w zespole idzie się dalej. Bardzo się cieszę, że w Małopolsce udało się stworzyć taki zespół, który pokazywał jasno, że ważne jest dobro Małopolski, ale też powiatów i gmin, tych małych ojczyzn

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przypomnijmy, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi 174 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach.

Galeria zdjęć