Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zakończyła się V edycja forów subregionalnych

Samorząd
13 maja 2016
Spotkanie przedstawicieli Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego zakończyło V edycję posiedzeń Forów Subregionalnych, które trwały od 6 maja. Uczestniczyli w nich reprezentanci samorządów, uczelni, służb, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorcy z wszystkich małopolskich subregionów, którzy w trakcie posiedzeń decydowali o kwalifikacji merytorycznej pierwszych projektów.

 
Forum Subregionu Małopolska Zachodnia

Spotkanie Forum Subregionu Małopolski Zachodniej, które zainaugurowało tę edycję spotkań, otworzył marszałek Jacek Krupa. W spotkaniu uczestniczył także Grzegorz Lipiec z zarządu województwa oraz radna województwa Maria Siuda. Przypomnijmy, że w skład forum Małopolski Zachodniej wchodzą reprezentanci powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego.

Na posiedzeniach w ramach tej edycji zaplanowano kwalifikację merytoryczną projektów w ramach trzech pierwszych działań Subregionalnego Programu Rozwoju: dróg subregionalnych, stref aktywności gospodarczej oraz lokalnych zasobów subregionalnych.

Protokół

Załączniki do protokołu

Prezentacja

Forum Subregionu Sądeckiego

W drugim z pięciu spotkań w ramach Forów Subregionalnych, jakie odbyło się w Szymbarku uczestniczyli przedstawiciele sektora samorządowego, gospodarczego i społecznego z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza. W obradach, którym przewodniczył członek Zarządu Leszek Zegzda, uczestniczył także wicemarszałek Stanisław Sorys. Obecna była również przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska oraz radny Witold Kozłowski.

W trakcie posiedzenia przypomniano, że w ramach programu subregionalnego RPO WM na lata 2014-2020 planuje się nabory z zakresu m.in.: obniżenia poziomu niskiej emisji, niskoemisyjnego transportu miejskiego, infrastruktury dla obsługi podróżnych, a także gospodarki odpadami i infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

Protokół

Załączniki do protokołu

Prezentacja

Forum Subregionu Tarnowskiego

W trzecim posiedzeniu członków Forów Subregionalnych, jakie odbyło się w Brzesku (subregion tarnowski) obecni byli przedstawiciele powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa. Spotkaniu przewodniczył wicemarszałek Stanisław Sorys, a uczestniczył w nim również Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz radny Bolesław Łączyński. 

Podczas obrad omówiono harmonogram naboru projektów w subregionie tarnowskim, wskazując które z nich realizowane będą w pierwszej kolejności. Wśród nich znajdą się projekty z zakresu: głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz kształcenia zawodowego uczniów. Ocenę merytoryczną przeszły też projekty z Subregionalnego Programu Rozwoju, dotyczące: dróg subregionalnych, stref aktywności gospodarczej oraz lokalnych zasobów subregionalnych.

Protokół

Załączniki do protokołu

Prezentacja

Forum Subregionu Podhalańskiego

Samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele sektora społecznego z powiatów: nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego uczestniczyli w przedostatnim z cyklu spotkań w ramach Forów Subregionalnych, jakie tym razem odbyło się w Zakopanem. Obradom przewodniczył Leszek Zegzda z zarządu województwa. Sejmik reprezentowali radni Stanisław Barnaś i Marek Wierzba. Po zapoznaniu się z harmonogramem prac w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uczestnicy zajęli się kwalifikacją merytoryczną projektów subregionalnych obejmujących – podobnie, jak podczas poprzednich spotkań  – zadania z zakresu dróg subregionalnych, stref aktywności gospodarczej oraz lokalnych zasobów subregionalnych.

Protokół

Załączniki do protokołu

Prezentacja

Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, jakie odbyło się w Miechowie zakończyło V edycję  spotkań. Jego uczestnicy najpierw zapoznali się z harmonogramem naborów projektów subregionalnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a następnie przeprowadzono kwalifikację merytoryczną projektów z zakresu: dróg subregionalnych, stref aktywności gospodarczej oraz lokalnych zasobów subregionalnych. Obradom przewodniczył marszałek Jacek Krupa. Obecni byli również radni województwa Adam Domagała,Mirosław Dróżdż i Jacek Soska.

Protokół

Załączniki do protokołu

Prezentacja

Więcej o forach subregionalnych oraz Subregionalnym Programie Rozwoju tutaj.

(Biuro Prasowe UMWM, Agendy UMWM w Oświęcimiu, Nowym Sączu i Tarnowie)

Galeria zdjęć