Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami XXXV zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Samorząd
22 lutego 2021
W poniedziałek 22 lutego odbyła się zdalna XXXV Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni przyjęli m.in. priorytety współpracy zagranicznej Województwa Małopolskiego, pomoc z zakresu polityki prorodzinnej, czy debatowali w sprawach związanych z ochroną środowiska.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął priorytety współpracy zagranicznej Województwa Małopolskiego. Jest to podstawowy dokument programowy umożliwiający województwu prowadzenie współpracy międzynarodowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, dokument określa główne cele współpracy zagranicznej województwa.

Podstawowym elementem priorytetów współpracy zagranicznej województwa pozostaje współpraca z regionami państw UE, mająca na celu poszerzenie i pogłębianie wiedzy oraz zbieranie doświadczeń. Realizując cele współpracy zagranicznej, Województwo Małopolskie będzie pamiętać o Polonii i Polakach zamieszkałych za granicą i wspierać działania środowisk polonijnych, mające na celu poszerzenie wiedzy o Polsce i Województwie Małopolskim

- mówił marszałek Witold Kozłowski

Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego za okres 13 stycznia-9 lutego 2021 roku przedstawiało najważniejsze zagadnienia, którym się zajmował. Główne tematy jakie poruszył marszałek Witold Kozłowski to cyberatak na Urząd Marszałkowski i podjęte w tym zakresie działania, sprawa przeniesienia Forum Ekonomicznego z Krynicy do Karpacza i negocjacje w sprawie środków europejskich z Funduszu Spójności dla Małopolski.

Kolejnym ważnym punktem porządku obrad zdalnej XXXV Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ochotnica Dolna, z przeznaczeniem na pomoc dla sześcioraczków. Wsparcie zostało udzielone również gminom Borzęcin, Grybów, Słomniki oraz miastu Tarnów w których urodziły się pierwsze dzieci w 2021 roku.

Samorząd Województwa Małopolskiego aktywnie realizuje zadania z zakresu polityki prorodzinnej. Służą one m.in. wzmocnieniu wartości rodziny, stanowiąc podstawę rozwoju każdej lokalnej wspólnoty samorządowej

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka

Następnie Sejmik przyjął kontynuację działań mających na celu rozwój publicznego transportu zbiorowego, poprzez zawarcie umów na świadczenie takich usług na terenie Małopolski. Szczególnie w okresie pandemii rozwiązanie to sprawdziło się i poprawiło dostępność komunikacji zbiorowej dla mieszkańców regionu.

Sejmik udzielił gminom Rytro i Muszyna dalszej pomocy finansowej na rozwój sieci dróg rowerowych pn. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”, celem dokończenia inwestycji w 2021 roku.

Poprawi się również bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski, poprzez udzielenie pomocy finansowej na rzecz miasta Nowy Sącz, oraz gmin Kęty i Kocmyrzów-Luborzyca. To właśnie na ich terenie działają specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze OSP, które wykorzystują psy ratownicze.

Tego typu grupy ratownicze są niezwykle ważne przy poszukiwaniu osób zaginionych, a działają w oparciu o ochotnicze straże pożarne. Ich dotychczasowa działalność jest wysoko oceniania przez Państwową Straż Pożarną i Policję, z którymi współpracują

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka

Sejmik przyjął też „Raport z wykonania wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego za lata 2018-2019”. Ochrona środowiska pozostaje priorytetem dla władz województwa, tak aby zostawić je przyszłym pokoleniom w dobrym stanie.

Zmniejszenie ilości palenisk na paliwa stałe, oraz ilości szkodliwej dla zdrowia emisji pyłów do powietrza. Cieszy duża ilość inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków, oraz stały wzrost liczby ekologicznych pojazdów elektrycznych na małopolskich drogach. Rozwijamy świadomość mieszkańców poprzez edukację ekologiczną, co widać na przykładzie selektywnej zbiórki odpadów

- powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Dużo emocji wzbudziła też dyskusja o petycji złożonej przez Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych, dot. usunięcia krakowskiego zakazu palenia drewnem i prowadzonych działań ograniczających stosowanie pokojowych pieców i kominków opalanych biomasą drzewną. Sejmik tą petycję odrzucił.

To samorządy lokalne inicjują nowe rozwiązania proekologiczne. Kraków był prekursorem tych pozytywnych zmian w Małopolsce, niebawem będziemy debatować nad podobnymi rozwiązaniami dla innych miejscowości

- dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Radni Sejmiku WM zagłosowali za odesłaniem do wnioskodawców rezolucji radnych dot. wysokości RPO na lata 2021-27.

Na koniec Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął deklarację o obchodach Narodowego Święta Pracy w Małopolsce w dniu 1 maja 2021 roku.

Galeria zdjęć