Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami XLV zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Samorząd
27 września 2021
Zakończyła się XLV zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego, podczas której radni zdecydowali m.in. o ustanowieniu Małopolskiej Nagrody Twórczości oraz Nagrody Pamięć i Tożsamość, a także przyjęli deklarację w sprawie uchylenia Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.

Małopolska Nagroda Twórczości

Podczas dzisiejszej sesji radni zdecydowali o ustanowieniu prestiżowego wyróżnienia pn. „Małopolska Nagroda Twórczości”, której celem będzie wspieranie najważniejszych nurtów i zjawisk pojawiających się w małopolskiej kulturze oraz docenianie artystów, twórców i animatorów kultury.

Nagroda ta ma służyć przede wszystkim wyróżnieniu przedstawicieli świata kultury i sztuki, którzy poprzez swoją działalność i wybitne osiągnięcia przyczynili się do rozwoju i promocji Małopolski

- mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Małopolska Nagroda Twórczości przyznawana będzie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, tanecznej, plastycznej, fotograficznej, filmowej oraz inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego.

Nagroda Pamięć i Tożsamość

Uznając fundamentalne znaczenie dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu w kontekście kształtowania środowiska lokalnego oraz świadomości indywidualnej i społecznej Małopolan, a zarazem budowania tożsamości narodowej Polaków i jej wkładu w rozwój dziedzictwa europejskiego, opartego o wartości chrześcijańskie - w odniesieniu do spuścizny Św. Jana Pawła II - patrona Małopolski, radni województwa zdecydowali o ustanowieniu nagrody „Pamięć i Tożsamość”.

Nagroda nawiązuje do tytułu ostatniej książki-wywiadu św. Jana Pawła II pt. „Pamięć i tożsamość”, będącej zbiorem refleksji filozoficzno-historycznych Ojca Świętego, w której przedstawia swoje rozumienie polskości, ojczyzny, patriotyzmu i tożsamości narodowej.

Celem tej nagrody jest budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków, wzbudzanie zainteresowania i poszanowania dla historii regionu, przekazywanie jego spuścizny kolejnym pokoleniom oraz kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych

- wyjaśnia Iwona Gibas z zarządu województwa.

Chcemy w ten sposób docenić osoby i instytucje, które poprzez wychowanie i edukowanie kształtują świadomość narodową mieszkańców Małopolski, a tym samym aktywizują ich na rzecz utrwalania pamięci o dziejach „Małej Ojczyzny”, dbają o wzmacnianie więzi społecznych i budowanie poczucia dumy Małopolan

- dodaje Iwona Gibas.

Wspólna instytucja kultury

Podczas dzisiejszej sesji Sejmik Województwa Małopolskiego wyraził wolę podjęcia działań zmierzających do prowadzenia Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, jako wspólnej instytucji kultury z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Chcemy w ten sposób docenić ogromny wkład teatru dla rozwoju gustów artystycznych i postaw patriotycznych u kolejnych pokoleń widzów. Dlatego mając na względzie jego historię, potencjał i zasługi dla promowania kultury, sztuki oraz polskich i zagranicznych twórców zdecydowaliśmy, że Teatr im. Juliusza Słowackiego zasługuje na dodatkową opiekę

- podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa.

Po przeprowadzeniu ustaleń pomiędzy stronami zostanie podjęta stosowna uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego, dotycząca prowadzenia wspólnej instytucji kultury.

Uchylenie Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było przyjęcie deklaracji w sprawie uchylenia Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych. Za uchyleniem tej deklaracji opowiedziało się 16 radnych, 15 osób wstrzymało się od głosu, a 7 radnych było przeciwnych.

Jak podkreśla marszałek Witold Kozłowski dobro małopolskich rodzin, ich rozwój musi mieć zabezpieczone także zaplecze finansowe.

Ani ja, ani żaden radny czy to prawicy czy lewicy nie był gotowy wziąć odpowiedzialności za to, aby małopolska została bez tych unijnych środków. To jest konsensus, że każda ze stron nie do końca zostaje usatysfakcjonowana. Opozycja, kiedy zaczął się temat, nazwijmy to problemu z tą deklaracją, krzyczała UCHYLIĆ. To dopiero nasz głos o wadze i wartości rodziny spowodował stworzenie właśnie takiego dokumentu 

- podkreśla gospodarz regionu. 

Wiele zapisów deklaracji z 2019 budziło kontrowersje i niejasności. Komisja Europejska właśnie w tym zakresie zwracała się do nas z prośbą o wyjaśnienie tych zagadnień. Małopolska to region silny, zbudowany na wartościach i oparty na wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Galeria zdjęć