Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami rok intensywnych działań, w perspektywie ambitne plany na przyszłość

Samorząd
25 listopada 2019
19 listopada minął rok pracy Zarządu Województwa Małopolskiego VI kadencji. - Za mną dwanaście miesięcy pełnych wyzwań, ale także chwile dumy związanej z realizacją przyjętych założeń. To przede wszystkim poprawa jakości powietrza w objętym zakazem stosowania paliw stałych Krakowie, deklaracja „Małopolska bez plastiku”, ponad 500 kilometrów tras rowerowych i rekordowo niskie bezrobocie – podsumował wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Środowisko, czyli oddychamy (odrobinę) bezpieczniej

Zainicjowanie unikalnego programu #ekoMałopolska było jednym z najważniejszych działań w zakresie promocji zachowań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. To np. udział w International Green Film Festival, który niedawno został zaliczony do stu najchętniej oglądanych festiwali świata. Wicemarszałek Tomasz Urynowicz rozpoczął w roku 2019 #MałopolskaEkoTour - wyjazdowe spotkania z gospodarzami poszczególnych gmin: najpierw podkrakowskiego „obwarzanka”, a potem kolejnych. Ich celem jest rozpoznanie najważniejszych problemów i udzielenie samorządom pomocy, nie tylko finansowej. W bieżącym roku Zarząd województwa dofinansował proekologiczne działania gmin dodatkową kwotą ponad 19 milionów złotych.

Całkowity koszt działań w zakresie Programu Ochrony Powietrza w 2018 roku wyniósł 1,11 mld zł. Na koniec mijającego roku na terenie Małopolski zlikwidowano blisko 16 tys. przestarzałych pieców. To o 60% więcej niż w roku 2017 i aż 260% więcej niż w roku 2015.

W roku bieżącym aktywnie pracował Zespół Parków Krajobrazowych. Z ciepłym przyjęciem przyjął się  program Odkrywcy Parków Krajobrazowych i organizowane przez ZPK wycieczki. Ustanowiony został plan ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, wyznaczający kierunki rozwoju tej jednostki na 20 najbliższych lat.

Sport – nowe ścieżki, spektakularne wydarzenia

Sieć Velo Małopolska liczy już ponad 500 km tras, po których od  stycznia do końca października tego roku przejechało ponad 340 tysięcy osób. W rajdach Małopolska Tour uczestniczyło ponad 2200 osób. Wspieraliśmy również wydarzenia sportowe najwyższej rangi – gromadzące znakomitych sportowców i przyciągające kibiców, jak Puchar Świata w skokach Narciarskich czy Festiwal Biegowy w Krynicy Zdroju.

Ponadto w roku 2019 samorząd w ramach otwartego konkursu ofert „Małopolska na sportowo” wsparł blisko 120 imprez sportowych.

Zadbaliśmy o to, aby zapewnić młodzieży uzdolnionej sportowo jak najlepsze warunki do szkolenia. Dzięki projektowi „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” udało się zmodernizować 65 obiektów sportowych, z których mogą korzystać także okoliczni mieszkańcy

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie

Optymizmem napawają dane na temat rynku pracy. Przede wszystkim w Małopolsce spada stopa bezrobocia - na koniec września 2019 r. wyniosła ona 4,1%, podczas gdy we wrześniu - 2018 r. 4,7%. Wzrastają wynagrodzenia i poprawiają się warunki pracy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na koniec września 2019 r. wyniosło 5 066,21 zł czyli o 383,76 zł więcej niż we wrześniu 2018 r. Rozwija się także przedsiębiorczość: w Małopolsce przybywa podmiotów gospodarczych – w 2018 r. zarejestrowanych było ponad 390 tys. podmiotów tj. o 11,5 tys. więcej niż w 2017 r.

2020 – rok działania i konkretów

Rok 2020 r. będzie związany z wdrażaniem projektów poprawiających jakość powietrza w regionie które otrzymały już dofinansowanie samorządu województwa. Wicemarszałek zaapelował także do gospodarzy gmin, aby przeznaczali w przyszłorocznych budżetach minimum 1 procent na wymianę pieców, deklarując jednocześnie dalszą pomoc samorządu województwa w tym zakresie. W wybranej szkole w każdej z małopolskich gmin zamontowane zostaną pyłomierze, wskazujące stan powietrza.

Aby mobilizować samorządy i mieszkańców gmin do działalności na rzecz ochrony środowiska, wprowadziliśmy kryteria oceny aktywności środowiskowej gmin. Oceniamy 12 konkretnych działań, jak liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie spalania odpadów czy poziom odzysku i recyklingu odpadów. Najlepsze gminy zostaną nagrodzone budową ekoparków, które będą miejscem spotkań i integracji mieszkańców

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Priorytetem dla działań województwa będą także działania koncentrujące się na innych niż smog źródłach zanieczyszczenia powietrza, takich jak: transport i przemysł.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM