Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami 556. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego

Samorząd
14 maja 2024
Za nami 556. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego, podczas którego został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa wodnego. Ponadto ZWM przyjął informację o zwiększeniu budżetu konkursu „Mecenat Małopolski”.

W trosce o bezpieczeństwo Małopolan

Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego. Łącznie na ten cel przeznaczono 400 tys. złotych.

Dofinansowanie otrzyma 9 zadań z zakresu ratownictwa wodnego, polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej, prowadzeniu działań ratowniczych na wodach śródlądowych i przybrzeżnych, kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, utrzymaniu gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników poprzez m.in.:

  • pełnienie dyżurów ratowniczych;
  • zakup/naprawę/konserwacje sprzętu ratowniczego i ekwipunku osobistego ratowników;
  • zakup/naprawę/konserwacje środków transportu wykorzystywanych do prowadzenia działań ratowniczych;
  • zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do środków transportu niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych;
  • podnoszenie kwalifikacji ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników.

Więcej środków na projekty kulturalne

Zarząd Województwa podczas 556. posiedzenia przyjął również informację dotyczącą zwiększenia budżetu konkursu „Mecenat Małopolski” i ogłoszenia drugiego naboru wniosków.

Wydarzenia organizowane w ramach „Mecenatu Małopolski” są niezwykle ważne dla tożsamości naszego regionu. Dzięki przedsięwzięciom realizowanym przez organizacje pozarządowe promujemy bogate dziedzictwo kulturowe województwa, które zachwyca nie tylko mieszkańców, ale także wszystkich odwiedzjących nasz region

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Tegoroczny nabór do „Mecenatu Małopolski” cieszył się ogromnym zainteresowaniem, stąd decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego o zwiększeniu budżetu konkursu – do 1 miliona złotych i ogłoszenia drugiego naboru. Mam nadzieję, że nie zabraknie kreatywnych i różnorodnych propozycji przygotowanych przez małopolskie organizacje i stowarzyszenia

- dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa.

Zgodnie z informacją przyjętą przez ZWM budżet drugiego naboru konkursu „Mecenat Małopolski” wyniesie milion złotych.

Warto podkreślić, że o dotację z „Mecenatu Małopolski” będą mogły ubiegać się projekty, które wzmacniają tożsamość regionalną, prezentują dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne oraz promują kulturę i tradycję mniejszości narodowych oraz grup etnicznych. Na dofinansowanie mogą także liczyć digitalizacje dóbr kultury czy inicjatywy kreujące postawy obywatelskie i wzmacniające integrację międzypokoleniową.

Galeria zdjęć