Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami 523. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego

Samorząd
09 stycznia 2024
Zarząd Województwa Małopolskiego na 523. posiedzeniu zatwierdził między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa „MIRS”, a także przyjął informację w sprawie wsparcia finansowego w ramach konkursu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024”.

Zarząd województwa konsekwentnie pracuje nad wsparciem, dofinansowaniem i możliwością rozwoju małopolskich instytucji, które służą przede wszystkim mieszkańcom i ich potrzebom. Rozwijamy małopolską infrastrukturę rekreacyjno-sportową, a także dbamy o małe centra lokalnej kultury, którymi są świetlice wiejskie

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2024 roku

Podczas obrad zarządu zatwierdzono regulamin realizacji projektu pn. Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2024 roku. Określa on zasady udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

Adresatami projektu są gminy i powiaty z terenu województwa małopolskiego. Celem tego projektu jest udzielenie pomocy finansowej JST na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Pomoc finansowa będzie obejmować ogólnodostępne, wielofunkcyjne, niekubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne na otwartym powietrzu, w szczególności obiekty umożliwiające masowe uprawianie sportu i rekreację oraz integrację lokalnych społeczności.

Na to zadanie samorząd województwa przeznaczy środki w wysokości 18 mln złotych.

Małopolskie świetlice wiejskie

Podczas posiedzenia ZWM przyjął informację w sprawie wsparcia finansowego dla w ramach konkursu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024”. Celem tego konkursu jest wsparcie gmin w działaniach na rzecz rozwoju świetlic wiejskich wzmacniającego jednocześnie proces odnowy wsi w regionie. Realizacja konkursu ma na celu podniesienie standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup elementów wyposażenia, służących lokalnym społecznościom w budowie ich tożsamości i integracji.

W projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 mln złotych.

Świetlice wiejskie są małymi centrami lokalnej kultury, urozmaicają czas wolny i integrują społeczność lokalną, służąc dzieciom i dorosłym. Lokalna działalność społeczna jest ważnym elementem rozwoju regionu, gdyż aktywni obywatele tworzą kapitał społeczny, który jest bazą do pozytywnych zmian w województwie

- wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

Beneficjenci będą mogli otrzymać pieniądze na zakup mebli, sprzętu RTV i AGD, akcesoriów kuchennych, wyposażenie kącików zabaw dla dzieci i innych elementów wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania świetlicy.

Galeria zdjęć