Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami 449. posiedzenie zarządu województwa

Samorząd
28 lutego 2023
Ogłoszenie konkursów m.in. „Małopolska Pamięta”, „Małopolska! Postaw na edukację”, „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”, „Kocham Polska” oraz „Małopolska Wieś”, wsparcie dla małopolskich OSP, a także uchwała ws. dofinansowania termomodernizacji budynków GOPR Grupy Podhalańskiej w Rabce-Zdroju, Waksmundzie oraz Limanowej.

Konkursy na rzecz zachowania małopolskich miejsc pamięci, konkursy edukacyjne np. „Małopolska! Postaw na edukację” ogłoszono uchwałą z dzisiejszego posiedzenia zarządu województwa. Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursów ogłaszanych przez samorząd województwa można znaleźć - pod tym linkiem – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wsparcie dla gmin przy budowie i modernizacji dróg lokalnych

Zarząd województwa przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy
w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy przy budowie i modernizacji dróg lokalnych.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, o przyznaniu dofinansowania decyduje suma uzyskanych przez wnioskodawcę punktów, przyznawanych według następujących kryteriów:

 1. dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na
  jednego mieszkańca obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek
  samorządu terytorialnego;
 2. średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana
  realizacja operacji;
 3. operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona
  według aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy
  wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub
  rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej:
  a) jest równa bądź wyższa od średniej gęstości zaludnienia województwa, na
  obszarze którego będzie realizowana operacja,
  b) jest niższa od średniej gęstości zaludnienia województwa, na obszarze którego
  będzie realizowana operacja, i stanowi co najmniej 50% tej średniej;
 4. operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury
  szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr
  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;
 5. odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości
  gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której
  rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, o ile budowa ta zostanie
  zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową;
 6. odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii bezpośrednio
  albo przez inny odcinek drogi niebędący przedmiotem operacji.

Kwota przeznaczona na ten cel to blisko 100 milionów złotych.

Wsparcie dla OSP i GOPR

Zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 11,5 miliona złotych z funduszy europejskich termomodernizacji budynków jednostek Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Podhalańskiej w Rabce-Zdroju, Waksmundzie i Limanowej. Projekt obejmował będzie wykonanie termoizolacji budynków wraz z niezbędnymi pracami. Realizacja zadania ma na celu zminimalizowanie kosztów utrzymania obiektów poprzez uzyskanie jak najlepszych parametrów energetycznych budynków oraz poprawę warunków pracy.

Kolejne ponad 238 tysięcy złotych trafi z kolei do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gmin: Brzeszcze, Chełmek, Libiąż, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów oraz Miasta Oświęcim. Środki te pozwolą na zakup sprzętu, który będzie wykorzystany podczas zabezpieczeń w trakcie III Igrzysk Europejskich.

Dofinansowanie działań organizacji pozarządowych

Przy wsparciu województwa zostanie zrealizowanych kolejnych 9 wydarzeń na terenie regionu. To m.in. Zawody pływackie z okazji 45-lecia ZSOMS Kraków, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Sądecczyźnie 2023, Kobieta w Centrum – konferencja o zdrowiu kobiety, II Mistrzostwa Polski Dzieci w Narciarstwie Zjazdowym - XV Ogólnopolski Finał Lig Alpejskich

Kwota przekazana na projekty NGO to tym razem 56 000 złotych.

Galeria zdjęć