Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami 409. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego

Samorząd
21 września 2022
Zarząd Województwa Małopolskiego na 409. posiedzeniu zatwierdził między innymi uchwałę na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 oraz przedłużenie terminu wymiany starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem. Wsparto też finansowo projekty organizacji pozarządowych z naszego regionu.

Realizacja modernizacji sieci dróg w Małopolsce jest jednym z priorytetów dla władz regionu. Dofinansowanie otrzymały m.in. takie kluczowe inwestycje jak obwodnice: Miechowa, Oświęcimia, Babic, Gdowa, Waksmundu, Skały oraz budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa, rozbudowa trasy Nowy Targ – Nowy Sącz, czy Borusowa – Tarnów, a także połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie.

Zarząd Województwa Małopolskiego dotrzymuje słowa i skutecznie realizuje program modernizacji dróg w Małopolsce, co było jednym z ważniejszych punktów posiedzenia. Pozwoli to nie tylko na szybkie i bezpieczne poruszanie się po regionie, ale ma też istotny wpływ na rozwój gospodarki. Nie zapominamy tez o wsparciu dla organizacji pozarządowych, by mogły realizować swoje cele i pracę społeczną dla Małopolan. Co ważne, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzmacniamy także pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej dla obywateli Ukrainy na zadania w ramach integracji społecznej, edukacji, rynku pracy czy w ochronie zdrowia

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom mieszkańców zarząd województwa zatwierdził przedłużenie terminu wymiany starych pieców węglowych na terenie Zakopanego do 31 sierpnia 2023 roku. Termin ten pozwoli zakończyć realizację tego projektu.

Miasto Zakopane zwróciły się również o przedłużenie terminu zakończenia budowy zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem. Wskazano na przedłużający się proces rozstrzygnięcia postępowań przetargowych dotyczących Inteligentnych systemów transportowych (ITS) przewidzianych w projekcie. Zarząd przychylił się do wydłużenia okresu realizacji do dnia 30 września 2023 r. Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na całościowe jego zrealizowanie.

Z kolei władze Krakowa poprosiły o wydłużenie do 31 grudnia br terminu zakończenia przebudowy stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice”, do czego zarząd też się przychylił.

Podczas wtorkowego posiedzenia zarząd zatwierdził także projekt uchwały dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu pn. „Małopolska Gościnna – IV edycja”.  Konkurs ma na celu rozwój i zróżnicowanie oferty turystycznej naszego regionu poprzez oznakowanie nowego szlaku historycznego upamiętniającego postać i dokonania Rotmistrza Pileckiego, bohatera II wojny światowej, a także wspieranie działań na rzecz jak najpełniejszego poznania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego województwa małopolskiego oraz popularyzacja turystyki poznawczej, edukacyjnej i historycznej.

Podjęto także uchwałę dotyczącą rozstrzygnięcia otwartego konkursu  pn. „Małopolska Gościnna – V edycja. W ramach powyższego konkursu dofinansowane i finansowane będą projekty aktywizujące obywateli Ukrainy w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego, a także ich integrację z mieszkańcami Małopolski.  

Dodatkowe środki na Małopolską Tarczę Humanitarną

Komisja Europejska wydała decyzję o zmianie Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020. Podczas wtorkowego zarządu przyjęto uchwałę uchwałę w sprawie przyznania dodatkowych środków na pomoc Ukrainie z Funduszy Europejskich.

Zmiana programu objęła przede wszystkim:

  • włączenie do RPO WM dodatkowych środków REACT UE w kwocie 12 722 399 EUR, dzięki czemu wzrosła całkowita alokacja RPO WM do poziomu 2 924 481 149 EUR,
  • włączenie do RPO WM nowych obszarów wsparcia dla osób przybyłych z Ukrainy po 24 lutego br. (Małopolska Tarcza Humanitarna – Fundusze Europejskie dla Ukrainy)
  • przesunięcia finansowe pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi celem maksymalnego wykorzystania dostępnych w programie środków.

Dzięki unijnym środkom będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, możliwe będzie wsparcie zadać w ramach  Małopolskiej Tarczy Humanitarnej w obszarach edukacji, rynku pacy, wsparcia NGO, transportu i spraw społecznych.

Wsparcie w kwocie 2,8 mln euro otrzyma również Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na poprawę efektywności energetycznej należących do niego obiektów.

Przypomnijmy, że w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej, w pierwszej kolejności z budżetu województwa przeznaczono przeszło 10 mln złotych.

Wsparcie NGO

Władze województwa podjęły również decyzję o wsparciu finansowym zadań publicznych w ramach projektów organizacji pozarządowych z Małopolski. Są to m.in. przedsięwzięcia z obszaru turystyki i krajoznawstwa tj. „Śladami Jana Pawła II i Ignacego Jana Paderewskiego - wielkich Polaków związanych z Małopolską”. Jego celem jest rozwój turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców naszego regionu.

Pomoc otrzyma również Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie na projekt pn. „Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Polega na organizacji jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla bezdomnych mężczyzn - podopiecznych schroniska w Miechowie.

Galeria zdjęć