Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami 399. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego

Samorząd
02 sierpnia 2022
Podczas wtorkowego posiedzenia zarządu województwa m.in. podjęto decyzję o dofinansowaniu kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w Łukowicy, przyznano dodatkowe wsparcie finansowe na zakup środków indywidualnej ochrony osobistej dla szpitali wojewódzkich w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, oraz podjęto uchwałę o ogłoszeniu konkursu na partnerów do udziału w projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze”.

Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowicy

Utworzenie i rozpoczęcie działalności zakładu aktywności zawodowej w Łukowicy będzie możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 590 tys. z ł, z czego 350 tys. to koszt utworzenia zakładu, a 240 tys. zł – to koszt jego działalności w 2022 roku.

Utworzony zakład aktywności zawodowej stworzy szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej 35 osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przygotowując ich do życia w otwartym środowisku oraz udzielając pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Dodatkowe wsparcie na zakup środków ochrony osobistej

Zarząd województwa przyznał także dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie wkładu własnego potrzebnego na zakup środków indywidualnej ochrony osobistej dla szpitali wojewódzkich przez Partnera Projektu, tj. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

Decyzją Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” zaplanowano utworzenie centralnego magazynu środków ochrony osobistej, z którego będą mogli korzystać Partnerzy projektu o statucie szpitali wojewódzkich. Magazyn ma zostać utworzony na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Ludwika Rydygiera.

Kierując się odpowiedzialnością i dobrem wspólnym, zdecydowaliśmy o dodatkowym wzmocnieniu małopolskich szpitali w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”. Chcemy być przygotowani na każdy możliwy rozwój sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19, stąd decyzja o zabezpieczeniu szpitali wojewódzkich w środki ochrony osobistej poprzez utworzenie magazynu rezerw

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Podczas wtorkowego posiedzenia zdecydowano także o realizacji projektu pn. „Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. Projekt zakłada budowę hangaru – hali ekspozycyjnej, która pozwoli m.in. na zabezpieczenie i wyeksponowanie unikatowych statków powietrznych. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji to 24,6 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga to ponad 22 mln zł. Województwo Małopolskie przeznaczy na realizację tego przedsięwzięcia łącznie 3,3 mln zł.

„Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze”

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na Partnerów do udziału w Projekcie pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze”.

W konkursie skierowanym do jednostek OSP z terenu Małopolski będzie można uzyskać wsparcie na zakup nowych lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Wyboru Partnerów do udziału w Projekcie dokona Zarząd Województwa Małopolskiego. Realizacja zadania wpłynie na podniesienie jakości wyposażenia jednostek OSP, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski.

Teleskop dla Obserwatorium Astronomicznego w Węglówce

Podczas wtorkowego posiedzenia zarządu podjęto także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Wiśniowa na zakup teleskopu dla Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza w Węglówce. Środki przeznaczone na ten cel to 70 tys. zł.

Zakup teleskopu nie tylko zwiększy atrakcyjność obserwatorium pod względem dydaktycznym, ale także podniesie atrakcyjność turystyczną naszego regionu.

Nagroda im. Władysława Orkana

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu naboru zgłoszeń do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

Nagroda jest przyznawana dorocznie za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski. Laureaci otrzymują środki finansowe. Pula nagród to łącznie 20 tys. zł.

Wsparcie dla Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie

Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował również o udzieleniu wsparcia finansowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika. Środki w wysokości 1 mln zł umożliwią zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów administracyjno-finansowych.

Planowany do zakupu sprzęt oraz oprogramowanie są niezbędne do realizacji zadań dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego. Kompleksowa informatyzacja zapewni sprawne i efektywne funkcjonowanie szpitala pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym, administracyjno-gospodarczym.

Galeria zdjęć