Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami 379. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego

Samorząd
11 maja 2022
Podczas wtorkowego posiedzenia zarządu województwa m.in. ogłoszono drugą edycję konkursu „Małopolska! Postaw na edukację” oraz nabór kandydatów do nagrody „Amicus Hominum”, a także rozstrzygnięto konkursy: Małopolska Sieć Sukcesorów, Rodzina z sercem i podzielono środki na tworzenie tzw. dróg dojazdowych do pól.

„Przyjaciel Człowieka” - zgłoś kandydata do nagrody Amicus Hominum

Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? Realizuje ciekawe lokalne inicjatywy? Szukamy ludzi zaangażowanych społecznie, poświęcających się dla innych, a także osób ze środowiska biznesu, które prowadzoną działalność charytatywną. Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody „Amicus Hominum”. Nabór zgłoszeń trwa do 29 lipca 2022 r.

Kategorie Nagrody, do których można zgłaszać kandydatów w 2022 r. to:

  • AMICUS HOMINUM – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym, w tym m.in. aktywne zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, społeczne, kulturalne, sportowe, ekologiczne lub obywatelskie, walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych i zdrowotnych, zmianę rzeczywistości społecznej oraz budowę kultury społecznej;
  • AMICUS HOMINUM – INICJATYWA MŁODYCH za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym młodzieżowe i szkolne koła wolontariatu (11-26 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu;
  • AMICUS HOMINUM – ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE za działalność prowadzoną na rzecz innych przez osoby z otoczenia biznesu, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na rzeczywistość gospodarczą oraz społeczną, w tym za wsparcie finansowe udzielane osobom, podmiotom lub inicjatywom, a także dla tych którzy przyczynili się do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego w swojej firmie.

Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody? Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są – pod tym linkiem – na stronie urzędu.

Drogi dojazdowe do pól – dofinansowanie dla gmin w wysokości ponad 24,5 mln złotych!

Zarząd województwa zatwierdził listę gmin, które otrzymają wsparcie w tworzeniu dróg dojazdowych do pól. Wsparcie otrzymało łącznie 161 samorządów.

Możliwość dojazdu do pól to bardzo ważny element gospodarki rolnej. Dzięki takim zadaniom możliwe jest nawet 70-procentowe dofinansowanie budowy takiej drogi, co znacznie usprawni pracę małopolskich rolników. Dziękuję wszystkim małopolskim samorządom, które dostrzegają potrzeby rolników z terenu swoich gmin

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

W ramach zadanie przyznano także środki na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej.

Małopolska Sieć Sukcesorów

Na realizację wybranych zadań Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył dotację w łącznej wysokości blisko 100 tys. zł.

Wybrane do dofinansowania oferty dotyczą organizacji cyklu spotkań podnoszących wiedzę w kluczowych obszarach związanych z prowadzeniem i transferem biznesu, w tym m.in. aspektów prawnych, finansowych i psychologicznych. Działania te skierowane są do potencjalnych sukcesorów firm lub osób, które przejęły firmy w wyniku sukcesji. Młodzi przedsiębiorcy z regionu będą mogli wymieniać między sobą doświadczenia oraz czerpać wiedzę podczas spotkań z ekspertami z zakresu funkcjonowania firmy.

Piszemy o tym TUTAJ.

Konkurs „Rodzina z sercem” rozstrzygnięty!

Rodzina była, jest i będzie w centrum polityki, którą prowadzi obecny zarząd województwa. O tym świadczy Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, gdzie rodzina stała się jednym z trzech filarów tego dokumentu. Chcemy wspierać małopolskie rodziny. Obecnie – w związku z wojną na Ukrainie, przyszło nam także zadbać o rodziny z Ukrainy, które uciekając przed wojną dotarły do naszego regionu. Wciąż jednak powtarzam, że pomoc Ukrainie to Polska racja stanu, na którą Małopolska dumnie odpowiada

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Konkurs obejmuje zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przeznaczono na ten cel 1 000 000 złotych, a finansowanie podzielono na dwa lata. Dofinansowanie otrzymało 7 projektów.

Galeria zdjęć