Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Z obrad zarządu

Samorząd
13 kwietnia 2006
Podniesienie z 2,5 tys. zł brutto do 3,5 tys. zł brutto rocznego stypendium i zwiększenie ilości  beneficjentów mogących starać się o pomoc finansową do ok. 2500 osób to propozycje zmian w projektach stypendialnych w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w roku 2006/2007 (ZPORR) z jakimi zapoznał się dzisiaj zarząd województwa. Zmiany dotyczyłyby wyłącznie drugiego typu tego działania czyli małopolskich studentów. Zarząd będzie miał do dyspozycji na ten cel blisko 10 mln. zł.

Zarząd zdecydował dzisiaj również o przyjęciu listy rankingowej wniosków do kolejnej edycji konkursu „Konserwator”.

Dofinansowanie otrzyma 41 wniosków na łączną kwotę ponad 1,8 mln. zł

Konserwator Pobierz plik Adobe Acrobat

Zapadła dzisiaj także decyzja w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Dotyczącego Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim na rok 2006. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejmik na najbliższej sesji.

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2002 r. w województwie małopolskim liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 589,1 tys., co stanowiło 18.2% ludności województwa. Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła 5456,7 tys., co stanowi 14.3 % ludności kraju. W związku z powyższym prawie co piąty mieszkaniec Małopolski jest osobą niepełnosprawną. Udział Małopolski w ogólnej liczbie niepełnosprawnych w Polsce wynosi 11%.

Przedstawiony program dotyczący wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest programem jednorocznym na rok 2006. Pozwoli to dostosować następny okres planowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych do czasu obowiązywania nowej strategii. Jest  to o tyle zasadne, że okres planowania 2007 -2013 jest podstawowym okresem przyjętym dla większości dokumentów w tym tak istotnych jak Narodowy Plan Rozwoju i związany z nim Program Operacyjny Zatrudnienie i integracja społeczna.
Program ma na celu podjęcie działań wyrównujących szanse życiowe osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Podstawowym jego założeniem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i umożliwienie pełnego ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej i zawodowej; wyznacza kierunki w których powinien iść rozwój sposobów wspierania osób niepełnosprawnych. Uwzględnia on pogląd, że niepełnosprawność to nie tylko rezultat uszkodzenia ciała czy choroby, ale również wynik barier społecznych, ekonomicznych, fizycznych jakie osoba niepełnosprawna napotyka w swoim środowisku. To nie osoba niepełnosprawna ma dostosować się do otoczenia, ale otoczenie, środowisko, powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.