Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Z obrad zarządu

Samorząd
10 lutego 2005
Zarząd zapoznał się dzisiaj z informacją na temat możliwości wsparcia finansowego trzech projektów edukacyjnych: "Młodej Małopolski" dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski, "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego zgłoszony przez Młodzieżowy Dom Harcerza oraz I Forum Młodzieży Polsko – Niemieckiej "Pamięć buduje przyszłość" – projekt zgłoszony przez XIV LO im. M. Kopernika w Krakowie.

"Młoda Małopolska" miałaby na celu rozszerzenie świadomości obywatelskiej nauczycieli i młodzieży oraz motywowanie ich do wspólnego projektowania zadań w ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, a także realizacji tych zadań na terenie naszego regionu.

Jeśli chodzi zaś o projekt "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945" to w roku 2005 przypada 60 rocznica zakończenia działalności struktur państwa podziemnego w Krakowie. Przedmiotem konkursu jest "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945" instytucja unikalna nie tylko w skali Europy. Odchodzące pokolenie uczestników walki bezpośredniej i cywilnej zostawia testament zobowiązujący do przedstawienia i upowszechnienia historii Państwa Podziemnego. Konkurs będąc istotnym elementem wychowania patriotycznego młodzieży przyczyni się do przekazania tych kart naszej narodowej przeszłości kolejnym pokoleniom.

Zakładanymi rezultatami realizacji projektu są:

  •  pobudzanie zainteresowania ideą polskiego państwa podziemnego,
  • rozbudzenie zainteresowania lokalnym wymiarem tradycji historycznej,
  • stworzenie lokalnych "szlaków pamięci" jako formy budzenia świadomości narodowej młodego pokolenia.

Zarząd w najbliższym czasie podejmie decyzję w sprawie dofinansowania projektów.