Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o zdrowiu w Małopolsce

Samorząd
26 stycznia 2016
Pierwszy raz w tym roku spotkała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Tematem wtorkowego posiedzenia były kwestie związane ze służbą zdrowia w naszym regionie. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak nadzorujący wojewódzką ochronę zdrowia.

Główny temat spotkania dotyczył opieki pielęgniarskiej i położniczej w Małopolsce oraz wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w kontekście decyzji i porozumień zawieranych przez Ministerstwo Zdrowia. Poza związkami branżowymi w spotkaniu wzięli udział także dyrektorzy szpitali i placówek medycznych w Małopolsce.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to ciało w którym zasiadają przedstawiciele czterech stron: samorządowej, rządowej, pracodawców i pracowników. Do kompetencji organu należy:

- Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej  z terenu województwa.

- Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach o zasięgu wojewódzkim przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego.

- Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.

- Opiniowanie przedstawionych przez marszałka województwa stronie pracowników  i stronie pracodawców WRDS projektów strategii rozwoju województwa  i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji.

- WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

W prezydium Rady zasiadają delegaci w randze wiceprzewodniczących, a przewodnictwo w Radzie sprawowane jest naprzemiennie przez rok. Na pierwszym posiedzeniu, które miało miejsce 16 grudnia, przewodniczącym Rady został wybrany reprezentant strony pracowników – Wojciech Grzeszek z NSZZ Solidarność.

Kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zaplanowane jest na kwiecień i dotyczyć będzie podatków oraz szkolnictwa zawodowego w Małopolsce.

(Biuro Prasowe)

Galeria zdjęć