Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szybciej i bezpieczniej z Alwerni do Chełmka

Samorząd
27 czerwca 2006
W Alwerni marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł oraz członek zarządu Jan Bereza wzięli udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanego, dzięki środkom ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 Alwernia - Chełmek. Koszt modernizacji wyniósł ponad 12 mln zł, z czego ponad 70 proc. sfinansowała Unia Europejska.

Podczas swojego wystąpienia marszałek Sepioł podkreślił fakt, że przy realizacji inwestycji współpracowały ze sobą wszystkie szczeble samorządu. Podkreślano również znaczenie integracji Polski z Unia w kontekście realizacji tego typu inwestycji. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło przecięcie wstęgi i nowa droga oficjalnie została oddana do użytku.

Droga wojewódzka 780 relacji Kraków – Chełmek stanowi główny ciąg komunikacyjny pomiędzy gminami województwa małopolskiego i śląskiego. Łączy ze sobą Kraków oraz zachodnią część Małopolski z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym oraz terenami należącymi do Podbeskidzia. Głównymi użytkownikami drogi wojewódzkiej nr 780 są mieszkańcy gmin zlokalizowanych w obrębie drogi. Droga ta stanowi również połączenie z drogami krajowymi i międzynarodowymi prowadzącymi ruch w kierunku Słowacji i Czech. Prace modernizacyjne zostały podzielone na dwa zadania. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich w Wygiełzowie (budowa ronda) i modernizacja ulic Krakowskiej i Śląskiej w Chełmku. Drugie zadanie obejmowało modernizacja trzech odcinków drogi czyli prawie 8 kilometrów  na terenie gminy Alwernia. Istniejąca droga charakteryzowała się złym stanem technicznym nawierzchni. Widoczne były liczne spękania oraz koleiny. W wielu miejscach tworzyły się przełomy i zagłębienia, poziom nośności był poniżej normy. Zły stan techniczny powodował szereg utrudnień, jak również zagrożeń zarówno dla ruchu kołowego, jak również osobowego. Stan drogi stanowił również barierę w rozwoju dla potencjalnych i istniejących przedsiębiorców zlokalizowanych w obrębie drogi nr 780. W związku z pobieraniem opłat za korzystanie z autostrady A4 notuje się na przedmiotowej drodze zwiększone natężenie ruchu, głownie pojazdów o dużym tonażu. 

Prace modernizacyjne rozpoczęły się wiosna ubiegłego roku. Pierwsze zadanie zostało skończone jesienią. Natomiast na terenie gminy Alwernia zakończyły się w maju tego roku. W Chełmku została sfrezowana stara nawierzchnia, a po wykonaniu warstw bitumicznych droga została pomalowana. Remont nie ominął również chodników. Powstały też nowe. W Wygiełzowie zostało przebudowane niebezpieczne skrzyżowanie dróg wojewódzkich 780 i 781. W miejsce nieczytelnego skrzyżowania powstało rondo z chodnikami dla pieszych oraz azylami pozwalającymi na bezpieczne oczekiwanie pomiędzy  pasami. Rondo wymusza też na kierowcach zwolnienie prędkości i bezpieczny przejazd. W czasie budowy przełożone zostały poza obręb ronda sieci: teletechniczne, energetyczna, wodociągowa. Konieczne było też przesunięcie kapliczki. Na koniec sama wyspa centralna jak i otoczenie ronda zostały obsadzone krzewami, co zdecydowanie poprawia estetykę. A rondo wkomponowało się w otoczenie. To nie koniec prac, jakie planowane są na tej drodze. Już teraz trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kolejnego etapu modernizacji.

Planowana jest budowa następnych odcinków chodników wraz z odwodnieniem oraz modernizacja istniejących, korekta lokalizacji zatok autobusowych i budowa nowych zatok, przebudowa skrzyżowań i modernizacja nawierzchni. Tym razem prace prowadzone będą na terenie wszystkich gmin położonych wzdłuż drogi czyli Liszki, Czernichów, Alwernia, Babice, Libiąż i Chełmek. ZDW planuje, iż wszystkie prace (dokumentacyjne i drogowe) uda się przeprowadzić w latach 2007 – 2009. 


 

Galeria zdjęć