Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Przegląd inwestycji i rozmowy samorządowe w Sułkowicach

Samorząd
09 lutego 2024
Omówienie bieżących inwestycji w Sułkowicach oraz planów lokalnego samorządu na najbliższy rok – były najważniejszymi punktami wizyty marszałka Witolda Kozłowskiego w Sułkowicach. W czwartek 8 lutego gospodarz regionu spotkał się tam z burmistrzem Arturem Grabczykiem oraz wspólnie z nim odwiedził miejsca, gdzie zrealizowano projekty, które uzyskały wsparcie województwa. W wizytacji uczestniczył także radny województwa Robert Bylica.

Wizytę w Sułkowicach rozpoczęło spotkanie marszałka Małopolski z burmistrzem Arturem Grabczykiem. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. Podczas spotkania omówiono m.in. zrealizowane inwestycje, bieżące projekty oraz plany inwestycyjne na przyszłość. Przedstawiciele lokalnego samorządu podkreślili, że w przygotowaniu są kolejne projekty i wnioski o dofinansowanie.

Początek roku to dobry moment, by przyjrzeć się z bliska realizowanym w Małopolsce projektom i inwestycjom. Tu, w Sułkowicach, widać wyraźnie, jak wiele dzieje się w okolicy pod względem inwestycyjnym. Tylko w ubiegłym roku, dzięki wsparciu województwa zostało zrealizowanych szereg projektów, m.in. termomodernizacja przedszkola w Biertowicach, wymiana nawierzchni na obiektach sportowych przy szkole podstawowej w Sułkowicach, utworzenie przystanku turystycznego czy odnowienie Kaplicy Na Oblasku

- wylicza marszałek Witold Kozłowski.

Spotkaniu z samorządowcami towarzyszyła wizytacja miejsc realizacji wybranych inwestycji. Były to, kolejno: Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach, kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sułkowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach.

W Biertowicach została przeprowadzona gruntowna termomodernizacja budynku B Zespołu Placówek Oświatowych, w którym mieści się przedszkole. Projekt zrealizowano przy wsparciu środków europejskich, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przyznane na ten cel wyniosło ponad pół miliona złotych.

Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sułkowicach z 1813 r., zwana także „Kaplicą Na Oblasku”, wypiękniała dzięki dofinansowaniu udzielonemu w konkursie „Kapliczki Małopolski”. Wsparcie finansowe w wysokości 32 tys. zł umożliwiło przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach przeprowadzono prace związane z wymianą nawierzchni na obiektach sportowych. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach projektu MIRS – Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa. Udzielona pomoc finansowa na ten cel to 240 tys. zł.

Marszałek Witold Kozłowski w czasie czwartkowej wizyty w Sułkowicach spotkał się także z przedstawicielami OSP Sułkowice oraz Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. W czasie spotkania druhowie zaprezentowali zakupione przy wsparciu województwa wozy bojowe i umundurowanie.

Wizytę w gminie zwieńczyło spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich w Izbie Tradycji, podczas którego zaprezentowany został produkt lokalny "Sułkowicka Krzonówka".

Galeria zdjęć