Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pierwsze stypendia przyznane

Samorząd
04 maja 2021
Marszałek Witold Kozłowski siedzi za biurkiem. Na biurku dokumenty, filiżanka, tablet. W tle flagi: wojewódzka, narodowa, UE. Marszałek Witold Kozłowski podczas posiedzenia zarządu województwa
Komisja Stypendialna powołana przez marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiła listę rankingową, którą zatwierdził dziś, 4 maja Zarząd Województwa Małopolskiego. Regionalny Program Stypendialny kierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. To już piąta edycja projektu, który trwa nieprzerwanie od roku szkolnego 2016/2017.

Stypendia obecnie otrzyma 675 uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki edukacyjne oraz odnoszący sukcesy w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w obecnej edycji to ponad 4 mln 200 tys. złotych, w tym: dla uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej – 1 mln 94 tys. 400 zł, dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej – 552 tys. zł, dla uczniów szkoły ponadpodstawowej – 2 mln 556 tys. zł.

Ten program jest dla wszystkich uczniów z Małopolski, zarówno klas podstawowych, jak i  ponadpodstawowych, czyli np. tegorocznych maturzystów. Chcemy w ten sposób docenić ich ciężką pracę, trud jaki chcieli podjąć, aby osiągać wysokie wyniki w nauce. To nasz wyraz troski o przyszłe pokolenia. Jestem przekonany, że to stypendium zmobilizuje młodych Małopolan do dalszych sukcesów

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Podczas tegorocznego naboru zostało złożone osobiście oraz przesłane pocztą, łącznie 891 wniosków, praktycznie ze wszystkich powiatów województwa małopolskiego. Tradycyjnie już najwięcej wniosków wpłynęło z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – 438 wniosków, a na kolejnych miejscach uplasowały się takie regiony jak: subregion tarnowski (wraz z powiatem bocheńskim) – 187 wniosków, subregion sądecki – 151 wniosków, małopolska zachodnia – 70 wniosków, subregion podhalański – 39 wniosków oraz powiaty i miasta położone poza województwem małopolskim takie jak: powiat buski, powiat dębicki, miasto Jaworzno, powiat kazimierski oraz powiat tarnogórski – łącznie 6 wniosków. Aplikacji spełniających kryteria formalne złożono 808, czyli blisko 91% wszystkich wniosków.

Szczegółowo liczba wniosków oraz przyznanych stypendiów przedstawia się następująco:

 1. Kraków – 194 wnioski, przyznano 149 stypendiów,
 2. Powiat krakowski – 125 wnioski, przyznano 102 stypendiów,
 3. Powiat myślenicki – 96 wnioski, przyznano 65 stypendiów,
 4. Powiat proszowicki – 8 wniosków, przyznano 6 stypendiów,
 5. Powiat wielicki – 15 wniosków, przyznano 11 stypendiów,
 6. Tarnów – 29 wniosków, przyznano 23 stypendia,
 7. Powiat bocheński – 14 wniosków, przyznano 11 stypendiów,
 8. Powiat brzeski – 20 wniosków, przyznano 20 stypendiów,
 9. Powiat dąbrowski – 29 wniosków, przyznano 24 stypendia
 10. Powiat tarnowski – 95 wniosków, przyznano 78 stypendiów,
 11. Nowy Sącz – 19 wniosków, przyznano 15 stypendiów,
 12. Powiat gorlicki – 20 wniosków, przyznano 12 stypendiów,
 13. Powiat limanowski – 76 wnioski, przyznano 53 stypendia,
 14. Powiat nowosądecki – 36 wnioski, przyznano 23 stypendia,
 15. Powiat nowotarski – 24 wnioski, przyznano 17 stypendiów,
 16. Powiat suski – 8 wnioski, przyznano 6 stypendiów,
 17. Powiat tatrzański – 7 wniosków, przyznano 6 stypendiów,
 18. Powiat chrzanowski – 16 wniosków, przyznano 14 stypendiów,
 19. Powiat olkuski – 17 wniosków, przyznano 14 stypendiów,
 20. Powiat oświęcimski – 9 wniosków, przyznano 7 stypendiów,
 21. Powiat wadowicki – 28 wniosków, przyznano 17 stypendiów,
 22. Pozostałe – 6 wniosków, przyznano 2 stypendia,

Należy także zauważyć, iż na łączną liczbę wniosków, we wspomnianej wysokości 891, składały się 253 aplikacje uczniów uczęszczających do klas 5-7 szkoły podstawowej, 104 aplikacje 8-klasistów, oraz 534 aplikacje uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wysokość stypendiów wahała się w zależności od etapu edukacyjnego i wynosiła odpowiednio:

 1. Dla uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej – 4.800,00 zł,
 2. Dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej – 6.000,00 zł,
 3. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 7.200,00 zł.

Aby ubiegać się stypendium należało spełnić jednocześnie dwa warunki tj. posiadać odpowiednią średnią arytmetyczną ocen z zakresu kształcenia ogólnego oraz z przedmiotów przyrodniczych, ścisłych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na poziomie:

 1. Dla uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej – minimalnie 5,30/5,75
 2. Dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej – minimalnie 5,35/5,60
 3. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych – minimalnie 5,10/5,30 dla uczęszczających do klas pierwszych lub minimalnie 5,10/5,10 dla uczęszczających klas wyższych.

Trzeba również podkreślić, jak wielu szczególnie uzdolnionych uczniów otrzymywało nie tylko punkty premiujące za wysoką średnią ocen, ale także dodatkowo za:

 1. Osiągnięcia w konkursach – 63 uczniów,
 2. Osiągnięcia w olimpiadach krajowych – 71 uczniów,
 3. Osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych – 1 uczeń,
 4. Niestandardowe formy kształcenia – 42 uczniów.

Takie sukcesy jednoznacznie pokazują jak wielu młodych Małopolan jest wszechstronnie uzdolnionych

– dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Ponadto, zasadą przy przyznawaniu stypendiów jest kierowanie się wyrównywaniem szans edukacyjnych, dlatego właśnie uczniowie otrzymują punkty premiująca za:

 1. Zamieszkiwanie na obszarze wiejskim z czego skorzystało 319 uczniów,
 2. Trudną sytuację materialną z czego skorzystało 66 uczniów,
 3. Wywodzenie się z rodziny wielodzietnej, czyli 3+ z czego skorzystało 199 uczniów,
 4. Z tytułu orzeczonej niepełnosprawności z czego skorzystało 12 uczniów.

Regionalny Program Stypendialny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Trzeba również zaznaczyć, iż w ciągu najbliższego miesiąca Zarząd Województwa Małopolskiego będzie zatwierdzał listy rankingowe dotyczące przedsięwzięcia strategicznego pn. „Regionalny Program Stypendialny” finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego. W tym projekcie, na którego realizację przewidziano tylko w tym roku szkolnym kwotę 950.000,00 zł zostanie przyznane ponad 200 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów oraz studentów na kwotę ponad 5 mln zł.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro prasowe UMWM, Departament Edukacji, KA